Er omkjøringsvei og parkering forbudt

Skil­tene er mandag kom­met opp i Sals­ga­ta. For drif­ta av park­er­ingse­tat­en ser det lovende ut på mor­genkvis­ten. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Her er det omkjøring, og det innføres parkeringforbudt i flere gater. Publikum oppfordres til å benytte sykkel, buss eller å gå til jobben.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

La oss ta årsak­en først. I Ham­mer­fest sen­trum skal det graves, klargjøres for asfal­ter­ing og asfal­teres, og arbei­det er anslått å ta inntil to uker. Men så snart som mulig vil veien åpnes for nor­mal ferd­sel.

Når det gjelder omkjøring skal all trafikk gjen­nom byen via Skip­per­ga­ta og Sals­ga­ta. Det blir inn­ført park­er­ing­for­bud i Skip­per­ga­ta, Sals­ga­ta og Nedre Hauen. Og i Strandga­ta fra tors­dag 29. juni til omlag 1. juli.

Skiltved­taket: Her kan du se hvilke skilt som kom­mer hvor, hvor det blir omkjøring og for­budt å parkere mens arbei­det pågår.

– Beboerne i Skip­per­ga­ta kan parkere midler­tidig på park­er­ingsplassen ved Storelvbrua, og beboerne i Sals­ga­ta kan parkere rundt Kirkegårdsmuren eller på park­er­ingsplass ved Storelvbrua.

Asfal­ter­ingsar­bei­det skal fort­sette videre mot Fuglenes. Her vil det bli trafikkdiriger­ing og lede­bil.

– Pub­likum opp­for­dres til å vise hen­syn i trafikken, varsler kom­munal­teknisk drift.

Annonse:

Del dette: