Nå kommer pengene til ny vei og tunnel

Det er planlagt tunnel fra Storsvingen til byen, men hammerfestingene må belage seg på bompenger. Illustrasjon: Statens vegvesen

Prioritering av Hammerfest forutsetter imidlertid tilslutning til delvis bompengefinansiering, varsler Statens Vegvesen.

– I perioden 2024-2029 er det satt av totalt 1050 millioner kroner til riksveg 94 Hammerfest sentrum, hvorav 500 millioner i statlige midler og 550 millioner annen finansiering. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet gjennom den planlagte bypakken for Hammerfest, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

En viktig del av bypakken er omlegging av riksveg 94 i tunnel gjennom Salen, med sidearm til Hauen. Byen skal også tilrettelegges bedre for myke trafikanter og for utvikling av nye bo- og næringsområder, heter det.

Dette betyr at bypakke Hammerfest er inne i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Les Regjeringens melding om Nasjonal Transportplan, som ble behandlet av Stortinget 19. juni 2017 her: Meld. St. 33 2016-2017

Annonse:

Del dette: