Nå ruller nyhetene fra Hammerfestingen også på flyplassen

Samtidig som vi lanserer ny digital avis er vi også ute med nyheter og annonser fra lokalavisa på

infoskjermene på flyplassen.

 

Fra nå av kom­mer innhold­et, nyhetsmeldin­gene og annonser på infos­kjermene som Avi­nor har på fly­plassen fra lokalav­isa Ham­mer­festin­gen. I til­legg til innhold­et på infos­kjermene sel­ger avisa Ham­mer­festin­gen også den fysiske rekla­men på fly­plassen (på veg­ger, gulv og tak).

Dette er vi i lokalav­isa for Ham­mer­fest og Kval­sund selvsagt både veldig glad for og stolt av, og kan gi oss et ekstra ben å stå på i den tøffe mediekonkur­ransen.

Avi­nor reklamer­er selv med at fly­plass­reklame er gode are­naer for pro­fil­byg­ging, og at fly­plassene i lan­det er unike marked­splass­er.

– Fly­plassen oppleves som en første inngangsport til regio­nen, og hjørnesteins­bedriften kan være den første til å ønske besøk­ende velkom­men, skriv­er Avi­nor på egne nettsider om marked­splassen sin.

Det er opprin­nelig Alta­pos­ten og deres søster­avis­er i kon­ser­net Polaris Media som har fått avtal­en med Avi­nor om å bet­jene 25 fly­plass­er over hele Midt- og Nord-Norge, samt del­er av nord­vest­landet. Mens avtal­en på fly­plassen i Ham­mer­fest har dem gitt videre til Ham­mer­festin­gen, og det er vi selvsagt veldig glade for i en liten avis som oss.

Nyheter fra Ham­mer­festin­gen og bud­skapene fra våre annon­sør­er møter reisende til og fra fly­plassen i Ham­mer­fest hver eneste dag.

Husk også å gjøre deg kjent med vår nye digitale avis på nett:

På hammerfestingen.no (eller Hfest.no) finner du siste avi­sut­gave. Våre siste opp­da­teringer og hen­delser fra loggen til poli­ti­et og 110-sen­tralen finner du på menylin­ja.

 

 

Del dette: