Nå skinner både sola og skulpturene i parken

– De ble fine nå, smil­er kul­tursjef Gerd Hagen etter at mor og barn i for­rige uke  ble sand­blåst, behan­dlet og vokset.Men et av bar­na man­gler. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

Med kultursjef Gerd Hagen, virksomhetsleder Reidar Næss, Peggy Pedersen og Grethe Larsen fra Park og idrett i spissen skinner nå mor og barn, og fontenen er snart klar for å bli skrudd på.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

I for­rige uke var oslo­man­nen Øyvind Bast Lie i Ham­mer­fest og behan­dlet fig­urene, som hans beste­mor, mam­ma, onkler og tante på 1950-tal­let sto mod­eller for, og som hans beste­far Ørnulf Bast laget.

Les også: – Mam­ma, beste­mor, tante og onkler sto mod­ell

Sam­tidig som byen endelig opplever som­mertem­per­a­tur­er skin­ner mor og tre av barnene. Den fjerde man­gler, men trengte bare litt mer omsorg, og er straks på plass også den, for­sikr­er kul­tursjef Gerd Hagen.

– Øyvind Bast Lie var bedt av sin mor om å se til skulp­turene da han besøk­te Ham­mer­fest i fjor som­mer, og som han sa. Han ble møtt av et begre­delig syn, sier kul­tursjef Gerd Hagen, som straks sa seg enig i at fig­urene trengte behan­dling og stell.

– Skulp­turene står ute i vær og vind. Det er vik­tig at dem får behan­dling, sier kul­tursje­fen, og sier seg fornøyd med resul­tatet.

– Skulp­turene står ute i vær og vind. Det er vik­tig at dem får behan­dling, sier kul­tursjef Gerd Hagen.

 

 

Del dette: