Nattåpent i bakken før demontering av gammelheisen

Alpin­klubben og Cecilie Hue­mer ønsker velkom­men til nat­tåpent fredag. Allerede søndag er det plan­lagt demon­ter­ing av den gam­le ski­heisen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Tors­dag ved­tok årsmøtet til Ham­mer­fest Alpin­klubb å gå for innkjøp av ny skieis etter anbe­fal­ing fra styret. Dette feires med nat­tåpent i bakken fredag, mens demon­terin­gen av gam­mel­heisen er plan­lagt å starte på søndag.

– Det har vært job­bet iherdig med pros­jek­tet for ren­over­ing av anlegget i hele vin­ter, og nå er pros­jek­tet endelig formelt i havn, skriv­er Cecilie Hue­mer i en pressemeld­ing.

Her oppl­yser hun at kon­trak­tssigner­ing med heisleverandøren skal gjøres i løpet av april, og at den nye heisen blir mon­tert i løpet av som­meren og høsten.

Skal fjerne stein­er
Både heis­trassen og bakken utbedres ved at stein­er fjernes og områdes gjøres bedre tilgjen­gelig selv med lite snø.

Man har også vært avhenig av ny kons­esjon for drift av skitrekk fra Fylkesman­nen i Finn­makr for­di det plan­legges en liten for­len­gelse av dagens heis. Vendeskiv­en på top­pen skal fly­ttes ca. 50–75 meter lenger opp i bakken, og det betyr at man kan utnytte ter­renget bedre og få bedre ned­fart.

Den nye heisen vil også få større kap­a­sitet enn dagens ski­heis. Det vil si et skitrekk på inntil 800 meter med en kap­a­sitet på 900 tur­er per tur­er, redegjorde alpin­klubben i kons­esjon­ssøk­naden til Fylkesman­nen.

– Ett eller flere smell fredag
– Vi takker alle som har stått på for å bidra til finan­sierin­gen av pros­jek­tet og ser frem til å ønske alle store, små, nye og gam­le brukere av bakken velkom­men til en behagelig heisop­plevelse neste sesong, skriv­er alpin­lubben, som varsler at den gam­le heisen takkes av med ett eller flere smell under nat­tåpent på fredag.

Demon­terin­gen av dagens heis er plan­lagt å starte allerede søndag 2. april.

Ukens avis:

Ukens avis: Ham­mer­fest Turn­foren­ing gjorde det bra i Bar­du­foss sist helg, og i slut­ten av april blir det NM.

Vis­ste du at du også kan lese Ham­mer­festin­gen dig­i­talt?:
Vår dig­i­tale avis (pdf) finner du her.

Vil du teg­ne et abon­nement på Ham­mer­festin­gen?:
Klikk her og fyll inn skje­maet

Del dette: