Nav: – Per Arne, du er gravid

[quads id=2]

Ifølge brevet fra Nav blir Per Arne gående gravid fram til 31.12.2020. Langt svanger­skap, men ikke plan­lagt, fast­slår han selv. Foto: Pri­vat

Brevet fra Nav fikk Per Arne Zachariassen og resten av Hammerfest til å le i dag.

Av MARIUS B. STAVELI/ mbs@hammerfestingen.no
Da Per Arne Zachari­assen åpnet brevet han fikk fra Nav ble han mildt sagt over­ras­ket: – Jeg var fort­satt trøtt da jeg leste brevet, så jeg måtte lese det en ekstra gang.
For i brevet fra Nav sto det sort på hvitt: Per Arne er gravid, og han blir gående gravid frem til den 31.12. 2020.

Ikke planlagt svangerskap

Det vil si et forholdsvis langt svanger­skap, så ham­mer­festin­gen Zachari­assen håper han slip­per de ver­ste pla­gene. Dog kom det hele noe over­rask­ende på.
– Det er ikke et plan­lagt svanger­skap, og jeg har ikke rukket å få sagt det til kona ennå, sier Zachari­assen.

Brevet fra Nav.

Heller ikke dat­teren har fått beskjed om at hun blir storesøster om to år. Zachari­assen har der­i­mot rukket å legge det ut på Face­book, og dele det på Snapchat. Der har det kom­met en del reak­sjon­er allerede.

Har ikke tenkt å klage

– Jeg har ikke rukket å se reak­sjonene ennå, men jeg reg­n­er med at brevet har fått noen til å le litt på mor­genkvis­ten, sier Zachari­assen.
Det kan og hende de blir å hum­re litt på løn­ningskon­toret når de åpn­er brevet fra Nav. tross av feilen fra etat­en, tar Zachari­assen det hele med godt humør. Han har der­for ikke plan­er om å benytte seg av klageadgan­gen.
– Nei, jeg har god sans for humor, så jeg kom­mer nok ikke til å klage, sier han.

– Åpentbart feil, svarer Nav

Avisa Ham­mer­festin­gen har i dag vært i kon­takt med Nav Finn­mark, som etter å ha under­søkt sak­en har kom­met fram til hva som kan ha skjedd.

– Der­som en mann får brev om at han er gravid har det åpen­bart skjedd en feil fra vår side, sier kom­mu­nikasjon­sråd­giv­er Ina Eliassen, som har føl­gende fork­lar­ing på hva som kan ha skjedd:

– Saks­be­han­dler har nok her antagelig huket av  i en feil boks for stan­dard­skje­ma når ved­taks­brevet er laget. Slike feil skjer ikke så ofte, men når det skjer er det klart at vi beklager, og vi skal rette det opp med en gang, sier Eliassen til avisa Ham­mer­festin­gen.

 
[quads id=1]

Del dette: