Her kan du se det nye møtepunktet som Nina har tegnet

Stu­den­ten var hjemme i jula og da fikk hun se grave­mask­inene og mannskap fra entre­prenør Vig­go Erik­sen i sving med møtepunk­tet som hun har teg­net. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Mens skolekamerater laget tegninger til vanlige skoleoppgaver, tegnet hammerfestjenta Nina Tsybolskaia det nye møtepunktet på Rådhusplassen. Nå begynner det å bli ferdig (se video).

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Sånt skjer bare ikke. Det er bare helt utrolig. Det er nesten vanske­lig å tro. Jeg er så takknem­lig for at Ham­mer­fest kom­mune har latt meg som stu­dent gjøre dette, sa Nina Tsy­bol­ska­ia til avisa Ham­mer­festin­gen da hun var hjemme på jule­ferie i fjor.

Nina er stu­dent på Kun­sthøgskolen i Oslo, og det er som et kom­bin­ert skolepros­jekt og fak­tisk også betalt opp­drag fra Ham­mer­fest kom­mune at det nye møtepunk­tet ble til på teg­ne­bret­tet til ham­mer­fest­jen­ta.

Fak­sim­i­le: Ham­mer­festin­gen 21. desem­ber 2016

 

Annonse:

 

Del dette: