Hammerfestingen

Snart prosjektstart for bygdevekstavtalen:

– Vi har en dyktig og engasjert søker

Hasvik-ordfører Eva Husby er glad for å bli valgt ut som pilotkommune, men kjenner tyngden av forventninger fra myndighetene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Snart er det kick-off for arbeidet med å utforme bygdevekstavtalen for Hammerfest, Hasvik og Måsøy. Men først skal det ansettes en prosjektleder.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Etter at Hammerfest, Hasvik og Måsøy ble valgt ut til å være pilotkommuner for bygdevekstavtaler har forberedelsene til prosjektstart gått i gang. I februar skal prosjektkommunene samles til et oppstartsmøte i Tromsø, for å starte arbeidet med å utforme bygdevekstavtalen.

– Dette er et oppstartsmøte der vi skal få en orientering av Landbruksdepartementet, og faglig påfyll på tematikken man skal i gang å jobbe med. Her ligger det en del politikk, så det må sikkert gjøres noen politiske avgjørelser på både kommune-, fylkes- og departementsnivå, forteller kommunedirektør i Måsøy kommune, Leif Vidar Olsen.

– Glad og ydmyk

Ordføreren i Hasvik, Eva Husby, er en av dem som kan ta de politiske avgjørelsene. Sammen med kollegene Terje Wikstrøm i Hammerfest og Bernth Sjursen i Måsøy skal hun lede sin kommune gjennom prosessen med bygdevekstavtale.

– Jeg er for det første veldig glad for at vi ble valgt ut, og at vi ble valgt ut sammen med de beslektede distriktene rundt oss. Det gir en styrke i prosjektet at vi er flere som jobber mot samme mål, sier Husby, og fortsetter:

– Samtidig gjør det meg litt ydmyk, for det er forventninger fra myndighetene om at vi skal få til noe. Dette er et spennende og innovativt tiltak fra regjeringen, og alle involverte ønsker å se resultater av prosjektet.

– En engasjert søker

Nå er neste steg at det skal ansettes en ny prosjektleder, og kommunedirektør Olsen forteller at prosessen nærmer seg fullført.

Kommunedirektør Leif Vidar Olsen i Måsøy kommune ser frem til å starte arbeidet med bygdevekstavtalen. Foto: Linn Marit Hermansen

– Fristen for å søke på stilling som prosjektleder er gått ut, og vi har en søker på listen. Vi i intervjugruppen mener at vi har kommet så langt at vi tenker at dette kan være vår mann. Vi har sendt en forespørsel ut til ordførerne i de andre kommunene i bygdevekstavtalen for å se om vi er enige om å gå videre, sier Olsen.

Husby har erfaring fra annet kommunalt utviklingsarbeid fra før sin tid som ordfører, og trekker frem betydningen av å ha en god prosjektleder.

– Vi har en dyktig og engasjert søker som jeg håper vil ta på seg stillingen. Jeg har jobbet med problemstillingene bygdevekstavtalen søker å løse tidligere, og kjenner betydningen av å ha rett person på plass, sier Husby.

Det er kun Johan Vaselí fra Hammerfest som har søkt på stillingen. Han jobber per i dag i Husbanken.

– Jeg har søkt på stillingen, men alt er ikke avklart. Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer før ting er på plass, sier Vaselí.

Bolig, transport og næring

Både Olsen og Husby trekker frem utfordringer med boligbygging, transport av folk og varer og næringsutvikling i distriktene som kjernepunkter i den fremtidige bygdevekstavtalen.

– Vi trenger boliger, men det bygges ikke fordi det ikke er lønnsomt. Markedet er ikke der, og du får kanskje halvparten av pengene du putter inn tilbake. Og i kommuner som er avhengige av båter er logistikken en utfordring for folk og næringsliv, sier Olsen.

Han ser for seg at det finnes muligheter for å finne nye modeller eller forbedre allerede eksisterende strukturer.

– Kanskje hvis man jobber med rutetilbudet, innenfor gitte rammer, så kunne man muligens få til avviklingen av rutetilbudet på en bedre måte. Og med moderne teknologi må vi se på hvordan vi tenker rundt næringsutvikling i distriktene. Man kan jobbe nesten hvor som helst, slår Olsen fast.

– Ønsker å involvere folk

Husby på sin side legger særlig vekt på at prosjektet er avhengig av lokalbefolkningen for å treffe godt og finne riktige løsninger. Hun ønsker at prosjektet kommer tett på folks distriktshverdag.

– Dette skal ikke være ett prosjekt ledet av ordførere, selv om vi er tre veldig engasjerte ordførere med. Bygdevekstavtalen skal først og fremst engasjere innbyggerne. Hva mener folk er utfordringer, hva kan vi gjøre i lag? Vi legger opp til, og ønsker, at folk involverer seg stort, sier Hasvik-ordføreren.

– Hvordan legger dere opp til å involvere innbyggerne i de tre kommunene?

– Vi har planlagt folkemøter, det kommer til å bli møter i mindre grupper, og vi kommer til å bruke våren til å ha masse sosiale møteplasser. Og i Hasvik har vi gode erfaringer fra å mobilisere lokalbefolkningen gjennom prosjektet «Hasvik i Utvikling», forklarer Husby.

– Troen på at noen vil utvikle

Kommunedirektøren i Måsøy peker på at bygdelagene i de tre kommunene kan få en viktig rolle å spille i tiden fremover.

– Aktive bygdelag må være sentralt i arbeidet med denne avtalen. Vi håper at det er en gruppe mennesker i hver bygd som er fremoverlente og på. Og at bygdene får tro på seg selv, og troen på at det er noen som ønsker å utvikle stedet der de bor, avrunder Olsen.