Hammerfestingen

Byselgerprosjektet avsluttet:

– Næringsforeningen velger å satse

Lars Bjørkli i Hammerfest Næringsforening mener kunnskapen som er kommet gjennom Byselger-prosjektet er verdifull for både kommunen og næringslivet i byen. Foto: Brita Bølgen

Etter to år med Byselgerprosjektet har næringsforeningen startet sin sluttevaluering, og skal finne ut hvordan de vil jobbe med erfaringene prosjektet har gitt.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Direktør i Hammerfest Næringsforening, Lars Bjørkli, forteller at prosjektet nå skal sluttevalueres av foreningen, før rapporten sendes over til finansiørene slik at de kan gi sine tilbakemeldinger.

– Nå har prosjektets rammer på to år kommet til veis ende. Vi har evaluert prosjektet underveis, og ser at det uten tvil er skapt mye aktivitet i løpet av disse to årene, sier Bjørkli.

Skape og legge til rette for aktivitet

Foreningsdirektøren forteller at det å skape og legge til rette for aktivitet i byen var intensjonen for og ambisjonen med prosjektet.

– Da vi satte ut, var det å skape aktivitet for byen, og ikke minst profilere og promotere Hammerfests innhold og tilbud utrolig viktig. Og det har vært en stor del av arbeidet som er gjort. Det er vi veldig fornøyd med, sier Bjørkli.

Han fikk direktørstillingen omtrent samtidig med at Charlotte Strømme ble ansatt som byselger, og samarbeidet mellom de to har ifølge Bjørkli vært godt.

– Når vi kom inn relativt samtidig så satte vi en klart og tydelig plan for det vi ville oppnå i løpet av den gjenstående delen av prosjektperioden. Der mener jeg vi har levert relativt bra, sier Bjørkli.

– Kontinuerlig arbeid

Strømme takket både byens befolkning og næringsforeningen for tiden som byselger gjennom et innlegg på Facebook.

– Strømme påpeker i innlegget sitt at folk fremdeles ikke er helt klare over hvor mye som skjer i Hammerfest. Vil næringsforeningen jobbe videre med dette temaet?

– Det å lære mer om, og få samlet alt som skjer av aktiviteter, arrangementer og happenings i denne byen har helt klart vært det morsomste med dette prosjektet. Og jeg mener vi har klart å samle alt, men det er en kontinuerlig jobb. Den jobben stopper ikke med dette prosjektet, sier Bjørkli.

Byselger Charlotte Marie Strømme har gjennom et Facebook-innlegg takket for sin tid som byselger i Hammerfest. Foto: Linn Marit Hermansen

Han mener at byselgerprosjektet har vært en fin inngang til dette arbeidet, men at det kreves både tid og ressurser å få et skikkelig promoteringsapparat på plass.

– Å få flere til å bli kjent med portalene man kan bruke for å få synliggjort aktivitetene er noe som må bearbeides over tid. Ikke minst fordi det å få på plass et system og en systematikk for å sikre at informasjonen kommer ut til flest mulig er en tidkrevende jobb, sier Bjørkli, før han legger til:

– Men jeg tror i uten tvil at det har en verdi, og det vil vi fortsette å jobbe med i foreningen.

– Finne hva vi skal ta med videre

Bjørkli innrømmer at prosjektet også har vist hvor ressursene i næringsforeningen ikke strekker helt til, og at deler av prosjektrammen kunne ha vært bedre definert.

– En av de erfaringene vi sitter igjen med er at byselgerrollen var veldig åpen og kunne være alt mulig. Og det å få begrenset rollen og definert noen tydelige målepunkter er utrolig viktig, sier foreningsdirektøren.

– Har dere kommet frem til noen konkrete punkter?

– Nei, så langt har vi ikke kommet. Prosjektet er nettopp ferdig, så nå holder vi på å gå gjennom sluttrapporten fra byselger. Så skal vi sluttevaluere og sende vår analyse og vurderinger til de som har finansiert prosjektet. For foreningens del vil det uten tvil være viktig å finne ut hvilke deler av prosjektet og de momentene man skal ta med videre og jobbe dedikert med fremover, sier Bjørkli.

– Har hatt effekt

– Tenker dere at byselgerprosjektet har vært verdt investeringen?

– Jeg mener byselgerprosjektet har hatt effekt. Det så vi senest i juletiden, med både belysning og arrangementer som vi gjennomførte. Så får det være opp til andre å ta den helhetlige kost-nytte-vurderingen, sier Bjørkli.

Selv om prosjektet nå er avsluttet vil arbeidet med tematikkene byselgerrollen løftet frem fortsette.

– Vi har valgt å ta sats i næringsforeningen, og ansette en person som er finansiert gjennom foreningen. Vi er avhengig av en solid og sterkt forening for det arbeidet vi skal gjøre fremover, og for at oppgavene som har ligget under byselgeren skal kunne ivaretas av foreningen fremover, sier Bjørkli.

– Jobbe tett på lokale bedrifter

– Hva ser du for deg at foreningen jobber med i 2023?

– Totalt sett er det veldig mye. Næringslivsdagen kommer allerede i mars, det gleder vi oss til. Så er det en bygg- og anleggs-konferanse som er planlagt for april, og vi er i prosess med å se på hvordan byen, handelsstanden og næringslivet for øvrig sammen kan løfte de idrettsarrangementene som er på trappene, forklarer Bjørkli, og fortsetter:

– Vi ønsker jo å fortsatt jobbe tett opp mot de lokale bedriftene, og høre deres synspunkter, ønsker og ambisjoner, og sikre dem de beste forutsetningene for å lykkes. Og selv om vi har fått verdifull kunnskap gjennom dette prosjektet, må den kunnskapen jobbes videre med i årene som kommer.

Det har ikke lyktes avisa Hammerfestingen å få en kommentar fra Charlotte Strømme, da hun er på reisefot.