Hammerfestingen

Avgiftslette på anleggsdiesel:

– Får ikke gjort noe uten diesel

Samarbeid mellom Senterpartiet og Motorentreprenørenes Forbund har resultert i et historisk avgiftskutt på diesel. Lodve Svare, Svend Larsen og Geir Iversen er glade for gjennomslaget. Foto: Brita Bølgen

Fra 1. januar i år ble avgiften på mineralolje fjernet. Maskinentreprenørenes Forbund og Senterpartiet har begge vært pådrivere for avgiftskuttet, som gjør anleggsdiesel 50 øre billigere.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Svend Ingar Hoel Larsen er daglig leder av Larsen Maskin og Transport i Hammerfest. Han sitter også i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som har jobbet intensivt med å få fjernet grunnavgiften.

– Vi i MEF har jo fått et veldig bra samarbeid med med Senterpartiet, som har talt vår sak i hele landet. Vi har jobbet nedenfra og opp, og snakket med ordførere og stortingsrepresentanter over hele landet, forteller Larsen.

Bakgrunnen for MEFs arbeid med avgiftskuttet er prisøkningen på diesel den siste tiden, og konsekvensene det har hatt for deres medlemsbedrifter.

– Anleggsdieselen har doblet seg i pris, og den avgiftspliktige dieselen har økt med 50 prosent. Fra høsten i fjor fikk vi prisregulering, men de fire første månedene av prisveksten medførte en merkostnad på 600.000 kroner til drivstoff. Derfor var det viktig at vi fikk redusert grunnavgiften, sier Larsen.

– Og vi i bransjen er veldig opptatt av kuttet må merkes hos enreprenørene, der aktiviteten skjer, legger han til.

– Litt fornøyd

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets transportkomité, Geir Adelsten Iversen (Sp), har stått i front under forhandlingene rundt drivstoffavgiftene. Sammen med lokalpolitiker Lodve Svare (Sp) tok han initiativ til å møte Larsen for å diskutere bygg- og anleggsbransjens utfordringer fremover.

– Avgiftsøkning kunne vært realiteten hvis vi ikke hadde fått på plass dette kuttet. Når man fjerner grunnavgiften så blir anleggsdieselen omtrent 50 øre billigere, og vi får et lavere prisnivå enn i Sverige, sier Iversen.

Det bekrefter Larsen, men han skulle helst sett at det ble gjennomslag for flere kutt.

– Først og fremst vil jeg si at vi i MEF er litt fornøyd. Vi har ikke fått så mye som vi skulle ønske, men vi har fått noe, forklarer Larsen.

– Det er det samme beregningene vi har gjort viser, at nettoeffekten blir omtrent en halv krone. Så har man noen tillegg som Co2-avgift og innblandingskravet som ødelegger effekten litt, sier Svare.

– Kommer ikke unna miljøkravene

Innblandingskravet går i korthet ut på at de som selger drivstoff har plikt til å sørge for at 24,5 prosent av drifstoffet de selger er biodrivstoff. Denne blandes inn i vanlig diesel, og selges direkte fra pumpene. Dette er en del av arbeidet for å få nullutslipp fra transportsektoren.

– Personlig mener jeg at det er feil tidspunkt å fase dette inn, men vi kommer ikke rundt miljøkravene. Bransjen må innse at vi må føye oss, sier Larsen.

Svend Ingvar Hoel Larsen er forøyd med det Maskinentrepenørenes Forbund har fått gjennomslag for, men peker på nye utfordringer fremover. Foto: Brita Bølgen

Andre løsninger, som elektrifisering av maskinparken, mener Larsen er langt unna i tid, og kanskje aldri mulig å gjennomføre i Finnmark.

– Elektriske anleggsmaskiner er dyrere, har mindre kapasitet på nyttelast og er minst ti år fra å ha mulighet til å konkurrere med dieseldrevne maskiner. De er avhengig av god tilgang på strøm, som er en utfordring i distriktene, forklarer han.

– For ikke å glemme klimaet. Med 30-40 minusgrader, hvor lenge holder det da? skyter Iversen inn.

– Historisk kutt

For Larsen maskin betyr fjerningen av grunnavgiften en liten lettelse, og har direkte innvirkning på bunnlinjen. På spørsmål fra Iversen om hva det betyr for hans bedrift er Larsen klar med tallene.

– Nå bruker vi diesel for omtrent 2 millioner kroner i året i Larsen Maskin. Hvis man går ut fra en snittpris på 20 kroner literen så utgjør et kutt på 50 øre per liter mellom 50 og 60.000 kroner i året på sparte drivstoffutgifter, anslår maskinentreprenøren.

Larsen er tydelig på at avgiftskuttet utgjør det en viktig forskjell for bedriftens livsgrunnlag.

– Resultatet av kuttet er at vi ikke fikk en prisstigning på diesel 1. januar i år. Hadde det gått andre veien hadde situasjonen.vært enda svartere. På over 20 år har det aldri vært gitt avgiftslette på diesel, så jeg mener det er historisk, sier Larsen.

– Det har aldri vært gjort før, dette er første gang, bekrefter Iversen.

– Må unngå ond sirkel

Stortingsrepresentanten antyder at det var harde forhandlinger innad i regjeringen rundt avgiftskuttet, og påpeker at flere partier tok til ordet for det motsatte.

– Enkelte partier hadde forslag om å øke avgiften på diesel, noe jeg mener ville ha rammet aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen hardt slik situasjonen er nå, sier Iversen.

Han får støtte av Larsen, som også tar inn et bredere perspektiv.

– Hvis dieselprisen går opp, så øker inflasjonen. Det blir dyrere med husbygging, preparering av tomter og transport. Og da går renten opp, og vi er inne i en ond sirkel. Så det å holde innsatsfaktorene nede er veldig viktig, sier Larsen tydelig engasjert.

Lakseskatten bremser oppdrag

Larsen har også et bredt perspektiv på utfordringene for bransjen fremover, og ser sin bedrift i sammenheng med den lokale næringsaktiviteten som helhet.

– Nå når dette forslaget om lakseskatt kom på bordet så har det påvirket oss. Usikkerheten i laksebransjen gir en brems i oppdrag for oss. Per nå er alle forvirret over hva skatten er og blir, og det betyr at utbygningene stopper her i nord, sier han henvendt til politikerne.

– Nå kommer det en god ordning om ikke så lenge, lover Iversen.

– Vi tenker jo at dette er en spesiell fase, og vi skjønner at skatten er upopulær. Men vi tror, og jeg tror at dette vil bil en kort fase, sier Svare.

– Får ikke gjort noe uten diesel

For motorentreprenørene er seieren noe ensom, i følge Larsen.

– Det vi så i bransjen da vi jobbet med dette var at vi var de eneste som fikk gjennomslag. Andre fikk ikke noen ting. Så vi i MEF er fornøyde med å få gjennomslag for kravet om kutt heller enn en økning. Nå er det jo mange faktorer som spiller inn på dieselprisen, som krigen i Ukraina, etterspørsel og tilgang, sier Larsen.

– Vi får ikke gjort noen ting i A/s Norge uten diesel, avrunder han kontant.