Hammerfestingen

Debatt:

Hvorfor NOAH støtter opprettelsen av et hvalreservat

– Hvaldimir er som nevnt imidlertid på ingen måte alene med en fortid i fangenskap, skriver forfatterne av innlegget. Her ser vi belugaen sammen med hvalforsker Eve Jourdain da han i 2019 gjestet Hammerfest over en periode. Foto: Linn Marit Hermansen

I Hammerfestingen 15. desember 2022 stiller Knut Forberg spørsmål rundt hvordan et eventuelt hvalreservat vil påvirke økosystemet, det lokale næringslivet og friluftslivet i Komagfjord. NOAH er involvert i arbeidet med hvalreservatet og vil påpeke at vi er minst like interessert som Forberg i å finne svaret på disse spørsmålene.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse


LESERBREV
Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Innlegget gir uttrykk for skribentenes holdninger.

Men før vi kan sette i gang med konkrete utredninger for å finne ut av om en spesifikk fjord er aktuell for reservatet, må vi først få et signal fra kommunen om at det er ønskelig at prosjektet i det hele tatt realiseres i Hammerfest.

Hvis det ikke er et ønske fra kommunen, vil vi gå i dialog med andre kommuner. Komagfjord har blitt nevnt som en mulig fjord i Hammerfest, men hvis det viser seg av ulike grunner at fjorden ikke er aktuell, vil andre fjorder bli vurdert i stedet.

Norwegian Whale Reserve

Organisasjonen Norwegian Whale Reserve (NWR) har nylig blitt opprettet og NOAH er representert i styret. Formålet til organisasjonen er å opprette et reservat for hvaler i Norge.

Flere og flere verden over innser nå at det er uetisk å holde hvaler i trange basseng på land og ønsker å slutte med dette. Det er derfor et reelt behov for å opprette reservater hvor disse hvalene kan leve i mer naturlige omgivelser og slippe å underholde mennesker.

NWR arbeider altså for opprettelsen av et hvalreservat fordi det er reelt behov for dette. Det er riktig som Forberg skriver, at hovedintensjonen ikke er å tjene penger. NWR skal ikke drive kommersiell aktivitet basert på fremvisning av hvaler som lever i reservatet. Det vil si at hvalene i reservatet ikke skal opptre på noen måte eller være til underholdning for mennesker, og det vil heller ikke selges billetter for å se hvalene i reservatet.

Men drift av et reservat koster selvsagt penger og man må ha en solid finansieringsplan for driften. Dette er noe av det som har blitt undersøkt i en mulighetsstudie.

For eksempel har det blitt undersøkt hvordan et besøkssenter med fokus på hval i Hammerfest kan generere penger til reservatet, og hvordan et slikt reservat vil kunne være positivt for andre deler av næringslivet i kommunen og dermed bidra til at kommunen kan stille seg positive til et slikt tiltak.

Første av sitt slag i verden

Et hvalreservat av typen vi planlegger vil bli det første av sitt slag i verden. Som Forberg påpeker er det mange hindre som skal forseres før man kommer i mål med et slikt prosjekt.

Et viktig spørsmål er “Hvor skal reservatet ligge?”. Hammerfest kommune er den kommunen vi for tiden er i dialog med, og Komagfjord har blitt foreslått som en fjord som kan være aktuell, men andre fjorder og andre kommuner kan også bli vurdert.

Før vi kan sette i gang med helt konkrete, kostbare utredninger av f. eks. vannkvalitet, må vi få et signal fra kommunen om det er ønskelig at prosjektet i det hele tatt realiseres der.

Det er i både i hvalenes, lokalbefolkningens og initiativtagernes interesse at prosjektet gjennomføres på best mulig måte.

Reelt behov, ikke følelser

Forberg skriver at “å støtte seg til NOAHs syn på saken er lite relevant”. Vi vil påstå at å involvere Norges største dyrerettighetsorganisasjon i et slikt prosjekt er høyst relevant og klokt, nettopp fordi prosjektet har dyrenes velferd i sentrum.

Forberg skriver også at man bør vektlegge “ekspertise kontra følelser og antagelser”. Dette er NOAH helt enig i. I NOAH jobber det fagpersoner med utdanning og kunnskap om økologi, biologi og veterinærmedisin og ikke minst dyrevelferd. Til dette prosjektet innhenter vi fortløpende erfaringer fra andre lignende prosjekter og kunnskap fra internasjonale hvaleksperter.

Kommunikasjonen med veterinær- og biologkollegaer verden over som jobber for hvalers beste, er allerede omfattende. Og til de helt spesifikke undersøkelsene som må gjøres for å vurdere om en fjord vil kunne være aktuell for å bli et reservat, vil det bli innhentet ekspertise etter behov.

Hvaldimir

NOAH reagerer på at reservatet beskrives som et sted hvor hvaler «stenges inne» det er et sted hvor hvaler fra fangenskap rehabiliteres til forhåpentligvis å slippes ut i det fri - et rehabiliteringssenter.

Dersom hvithvalen Hvaldimir fortsetter å oppholde seg farlig nært båter, og folk fortsetter å utsette ham for fare og skade, kan han være en kandidat for nettopp en mer målrettet rehabilitering.

Målet vil da ikke være å «stenge Hvaldimir inne», eller være et “fengsel” for Hvaldimir slik Forberg beskriver, det vil være profesjonell rehabilitering for å nå målet om å bli en vill hval som ikke oppsøker mennesker og dermed også farer.

Hvaldimir er som nevnt imidlertid på ingen måte alene med en fortid i fangenskap. Vi mennesker har gjort et stort antall hvaler avhengige av oss gjennom ulike former for utnytting. Norwegian Whale Reserve er et initiativ for å prøve å bøte på den skaden, ved å kunne bidra til at disse dyrene kan få et liv som hval igjen.

Det er klart NOAH ønsker å støtte opp om dette.