Hammerfestingen

Får ikke inngått brøytekontrakt for Rypefjord og Bekkeli:

– Tildeling på feil grunnlag

Etter åpen anbudskonkurranse for kontrakt på veivedlikehold i Rypefjord og Bekkeli har SRS Maskin klaget inn kommunens tildeling, og begjært en midlertidig rettslig forføyning. Foto: Hammerfestingen/Privat

Anbudsrunden for vintervedlikehold av veiene i Rypefjord og på Bekkeli har blitt gjenstand for konflikt, da et firma mener anbudet er tildelt på feil grunnlag.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 10.01.2023 kl 10:14

Annonse
Annonse
Annonse

Etter at det ble lyst ut en åpen anbudskonkurranse på kontrakten om vintervedlikehold i Rypefjord og Bekkeli, la tre firmaer inn sine tilbud til kommunen.

Kontrakten ble etter kommunens evaluering av tilbudene tildelt Viggo Eriksen AS, noe som førte til at SRS Maskin klaget tildelingen inn til kommunen.

– Tildeling på feil vilkår

Ifølge dokumentene i klagen mener SRS Maskin at tildelingen ble gjort på feil grunnlag, og at kommunens utlysning i utgangspunktet var feil. Dette bekreftes av daglig leder i firmaet.

Sebastian Esko Riel-Saua, daglig leder i SRS Maskin, mener kommunen har gjort feil i tildelingen av brøytekontrakter for Rypefjord og Bekkeli. Foto: Privat

– Det er gjort en tildeling på feil vilkår slik vi ser det. Kommunen har evaluert tilbudene på vilkår som ikke skulle evalueres, og vurdert de vilkårene som skal evalueres på feil måte, sier Sebastian Esko Riel-Saua, og fortsetter:

– Kommunen har erkjent skriftlig overfor oss at de har evaluert deler av tilbudene som ikke skulle vurderes. Vi har heller ikke mottatt svar på vår klage på deres klagebehandling, noe vi synes er rart siden det er flere spørsmål fra vår side som står ubesvart.

– Midlertidig forføyning

Riel-Saua forteller at hans firmaets advokat har gått til rettslige skritt for å hindre signering av kontrakten.

– Vi har bedt om en midlertidig rettslig forføyning i saken, slik at kommunen ikke har mulighet til å signere kontrakten. Nå er situasjonen slik at kommunen enten kan inngå kontrakt med oss, eller så må hele konkurransen avlyses, sier Riel-Saua.

– Er det vanlig for dere å be om rettslig forføyning i forbindelse med kontrakter?

Midlertidig rettslig forføyning:

En midlertidig rettslig forføyning er en begjæring om å stoppe eller gjennomføre et forhold før en endelig rettslig avgjørelse foreligger.

Målet er å begrense skade eller stoppe en handling hvis om man vinner fram med saken i rettsvesenet.

De vanligste eksemplene på tilfeller forføyningen ber om å la være å foreta en handling er:

  • stansing av byggearbeider
  • stenging av adkomst
  • stenging av salg
  • stans av arbeidsoppstart hos konkurrent

– Nei, det er ikke dagligdags. Det er ikke ofte det blir gjort slike feil, og vi inngår kontrakter jevnt og trutt på alt mulig. Dette er første gang vi går til midlertidig forføyning, det er ikke hver dag det er nødvendig å gå til et slikt steg, sier Riel-Saua.

– Gjort ny evaluering

For SRS Maskin er bakgrunnen for klagen og den rettslige forføyningen at de mener anbudskontrakter fra kommunen skal evalueres og tildeles på korrekt måte.

– Den som jobber med kontraktene hos oss gjør løpende vurderinger, og det skal mye til å gå til de skrittene som vi nå har tatt. Men her har også kommunen trenert tiden veldig mye, og brukt lang tid på tildelingen, sier Riel-Saua.

Tom Christian Robertson er teamleder for kommunens innkjøpsteam, og har ansvaret for kontraktene mellom kommunen og tjenestetilbydere. Han har et annet syn på saken enn Riel-Saua.

Tom Christian Robertsen avviser at kommunen har gjort feil i sin anbudsevaluering, og sier kommunen vil sende tilsvar på den rettslige forføyningen. Foto: Jonathan Jæger

– SRS Maskin har en påstand om at vi har gjort en feil i utlysningen, det mener vi ikke stemmer. Etter at SRS sendte inn klage på tildelingen tok vi klagen til følge og evaluerte tilbudene på nytt. Det endret ikke resultatet av konkurransen, sier Robertsen, og fortsetter:

– Hvis kommunen tar til følge alt SRS mener har vært gjort feil i utlysning og evaluering, så er det fortsatt ikke SRS Maskin som vinner konkurransen.

– Tatt tid å sjekke referanser

Om påstandene om at kommunen har trenert prosessen viser Robertsen til at det var nødvendig å sjekke ut tilbudene.

– Det som har tatt tid er at vi har måttet sjekke opp hos leverandøren SRS fordi tilbudet deres var så mye billigere enn de andre tilbudene. Da har kommunen plikt til å sjekke at det er reelle tall som tilbyder makter å levere på, sier Robertsen.

– I tillegg utvidet vi tidsfristen for å klage slik at SRS fikk tid til å levere sin klage, legger han til.

– Vil gi tilsvar

Når SRS Maskin har begjært en midlertidig forføyning har kommunen som nevnt ikke anledning til å inngå kontrakt med noen før tingretten har tatt stilling til den rettslige forføyningen.

– Oppsummerende har kommunen hatt utlysning og fått inn tilbud. Vi evaluerte disse tilbudene, kom med en tildeling, og fikk klage fra SRS Maskin. Det tok vi til følge, og gjennomførte en ny evaluering som fikk samme resultat. Det var SRS Maskin ikke fornøyd med, og de valgte å ta saken videre med en midlertidig forføyning, sier Robertsen, og utdyper:

– Vi vil sende tilsvar på den rettslige forføyningen, det har vi frist til 17. januar på. Etter det er det tingretten som må ta stilling til om vi kan skrive kontrakt, forklarer Robertsen

Påstandene fra Riel-Saua om at kommunen må inngå kontrakt med SRS Maskin stiller Robertsen seg tvilende til.

– Tingretten sier ikke noe om hvem som skal vinne utlysningen, eller gå inn på eventuelle feil i anbudsrunden, men kun om kommunen kan skrive kontrakt med en tilbyder, sier han.

– Det blir brøyting

Ifølge innkjøpslederen kan prosessen i tingretten ta tid, og det er usikkert når saken er endelig avgjort.

– Nå ligger saken hos tingretten, og hvis de gir kommunen tillatelse til å skrive kontrakt kan motparten anke saken. Men vi i kommunen har ikke kontroll på hva SRS vil gjøre videre, så vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før vi har en inngått kontrakt, sier Robertsen.

I mellomtiden kan beboerne i Rypefjord og Bekkeli være trygge på at veiene blir brøytet.

– Entreprenøren som hadde kontrakten er nå satt til å brøyte på timesbasis fremover. Vi er nødt til å holde veien åpen, så brøyting blir det, sier Robertsen.

– Positive til å utvide fristen

Dette bekrefter Viggo Eriksen i Viggo Eriksen AS.

Viggo Eriksen håper saken går i orden for firmaets del, og vil fortsette å brøyte på timesbasis til saken er avgjort av tingretten. Foto: Hammerfestingen

– Vi brøyter med samme vaktordning og beredskap som tidligere. Det er bare det at vi ikke har fått skrevet kontrakt, sier Eriksen, og fortsetter:

– I helgen har vi hatt en maskin ute hele tiden. Det har blåst mye, og veiene fokker igjen på spesielle steder litt etter vindretningen. Så det har vært nok å gjøre.

På spørsmål om hva han tenker om situasjonen har Eriksen ikke mye å si.

– Nå har vi utvider vedståelsesfristen vår ut denne måneden, så vi er villige til å stå ved avtalen vi sendte inn. Det er viktig at veiene blir brøytet, og det verste ville vært hvis vi ble stående uten noen til å gjøre det. Mer enn det vet jeg ikke, men jeg håper jo at det går i orden for vår del, sier han.

– Er dere villige til å utvide fristen hvis prosessen rundt anbudet går over tid?

– Hvis vi blir forespurt så er vi positive til å utvide fristen, slår Eriksen fast.