Hammerfestingen

Utlyst for tredje gang:

– Håper å ha NAV-leder på plass til sommeren

Stillingen som leder for NAV Hammerfest lyses nå ut for tredje gang. Avdelingsdirektør Hilde Jordan har troen på at det blir en god prosess. Foto: Brita Bølgen

I arbeidet med å finne en ny leder til NAV Hammerfest har man brakt inn et rekrutteringsselskap og lar den ansatte velge om de skal jobbe i stat eller kommune.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Prosessen med å finne en ny leder for NAV Hammerfest er fremdeles pågående, og stillingen lyses nå ut for tredje gang.

– Det som skjer nå er at vi har vært nødt til å gå ut med en forlengelse av fristen, slik at ny frist er nå fredag 20. januar. Vi jobber med å få tak i gode søkere og få folk til å melde seg, sier avdelingsdirektør for Organisasjon og samfunn i NAV Troms og Finnmark, Hilde Jordan.

– Kommunal og statlig stilling

Jordan forteller at det er gjort endringer i utlysningen, samtidig som at NAV Troms og Finnmark nå samarbeider med et rekrutteringsselskap.

– Vi har forlenget fristen fordi det kom inn få søkere før jul. Vi har en del søkere på listen, så vi ser lyst på det. Vi har også valgt å gå inn i et samarbeid med Bedriftskompetanse, som sammen med oss og Hammerfest kommune søker etter aktuelle kandidater. Så får vi se hvem som melder seg innen fristen, sier avdelingsdirektøren.

– I tillegg har vi denne runden valgt å lyse ut stillingen som både en kommunal og en statlig stilling, slik at ansettelsesforholdet er arbeidstakers valg. Vi ser at det kan være enklere å få søkere til statlige stillinger, legger Jordan til.

– Krevende å rekruttere

– Har det vært spesielle utfordringer med å finne kandidater?

– Nei, det er litt det samme bildet som det er generelt i arbeidsmarkedet. Akkurat nå er det knapphet på arbeidskraft, spesielt i nord. Det ser vi gir utslag for både denne stillingen og andre lederstillinger vi rekrutterer til. Vi hører at kommunen opplever det samme, forklarer Jordan, og utdyper:

– Det er krevende å rekruttere i et arbeidsmarked med rekordlav arbeidsledighet. Det er færre arbeidstakere som er ledige eller på utkikk, og derfor samarbeider vi med rekrutteringsfirmaet.

Hvis samarbeidet bærer frukter, og man finner egnede kandidater, håper Jordan å sluttføre prosessen tidlig på sommeren.

– Nå får vi håpe at vi har nok kvalifiserte kandidater om kort tid, slik at intervju-prosessen kan starte. Hvis alt går som det skal, så har vi noen på plass i mai eller juni, sier Jordan avslutningsvis.