Hammerfestingen

Ser på framtidig flyplassutvikling:

– Prisene øker avstanden for veldig mange

– Det kan ikke være sånn at Hammerfest skal være melkeku til Widerøe, det går ikke an, sier leder i Hammerfest Næringsforening, Lars Bjørkli. Foto: Jonathan Jæger

Avisa Hammerfestingen har skrevet om Maiken Garders initiativ til folkeopprør i forbindelse med høye flypriser og da uttalte Garder at hun lurte på hvorfor ikke politikere og næringsforeningen har tatt tak i problemet.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

– Det må løftes opp og tas tak i. Det er ikke verdt å kalle det en utfordring engang, for det er et reelt problem for distriktene, sier Garder.

Leder i Hammerfest Næringsforening, Lars Bjørkli, forteller at foreningen har snakket og jobbet med saken om høye flypriser veldig lenge.

– Senest da vi leverte høringsinnspill sammen med Hammerfest kommune på fotruteanbudsnettet, sier han og fortsetter:

– Kort fortalt er det mangel på konkurranse som gjør at prisnivået er så høyt. Så en viktig del av det er å se på framtidig flyplassutvikling som muliggjør konkurranse, og det jobber vi veldig mye med.

Han viser til at Hammerfest lufthavn er en kommersiell flyplass.

– Da begrenser regelverket litt hva nasjonale myndigheter og politikere kan gå inn å gjøre, sier Bjørkli og legger til at hvordan man kan utvikle flyplassen for å åpne for konkurranse er et politisk handlingsrom som uten tvil må utforskes.

– Mister ansatte

– Diskuteres flypriser i næringsforeninga? Er det noen bedrifter som kommenterer at det blir for dyrt å hente opp kompetanse?

– Klart, bedrifter sier det er dyrt i bedriftsøyemed. Men veldig mange av de som kjøper billetter er store selskaper som har økonomiske rammer for det, sier Bjørkli og forklarer videre at mange bedrifter peker på at man mister kompetanse og ansatte i bedriftene som følge av de høye prisene.

– Man har folk i bedriften som ønsker å reise bort i helger eller besøke familie hvis de ikke har det tilstede her. Prisene øker avstanden for veldig mange, og det gjør at man rett og slett mister ansatte i bedriften. Det peker mange på som en konsekvens og kanskje en årsak til dette med den negative befolkningsutviklingen som vi har sett den senere tiden, sier Bjørkli.

– Det er altfor dyrt

Han forteller at næringsforeningen senest i 2022 konkret løftet prisforslag inn til Widerøe sentralt for å synliggjøre konsekvensen av høye priser.

– Nettopp for å synliggjøre at dette er en konsekvens som de og må være obs på. Det kan ikke være sånn at Hammerfest skal være melkeku til Widerøe, det går ikke an, sier Bjørkli.

Han sier at til syvende og sist er det Widerøe som fastsetter prisnivået.

– Men det er ikke tvil om at det er for høyt til å kunne drive nordområdepolitikk og sikre befolkningsutvikling her lokalt. Det er altfor dyrt.

– Er dette noe dere i næringsforeningen kommer til å fortsette å være med å løfte fram for å få gjort noe med?

– Helt klart. Det og å se på totaliteten i dette. Hvordan man kan tilrettelegge for mer konkurranse, hvilket politisk handlingsrom som finnes og hva regelverket muliggjør for å senke prisen sett fra et politisk ståsted og regjeringens side er og noe vi undersøker. Også det å fortsette med å levere høringssvar og innspill til fotruteanbud er et viktig handlingsrom vi har, forklarer Bjørkli.

– Widerøe har ikke enerett på flygninger på Hammerfest Lufthavn. Det er ingen som hindrer andre flyselskap å etablere seg her. Det er imidlertid en krevende lufthavn og en kort rullebane som gjør at Hammerfest kun kan betjenes med små fly med maksimalt 39 seter, sier kommunikasjonssjef hos Widerøe Catharina Solli. Foto: Jonathan Jæger

– Hammerfest kan kun betjenes med små fly

Avisa Hammerfestingen har vært i kontakt med Widerøes kommunikasjonssjef Catharina Solli.

– Er Hammerfest melkeku for Widerøe?

– Ruten mellom Hammerfest og Tromsø er en av få ruter i Finnmark som ikke mottar tilskudd fra staten som skal dekke deler av kostnadene med å operere ruten.

På spørsmål om hvor mye prisene øker på grunn av at Widerøe er alene om å fly til Hammerfest påpeker Solli at Widerøe ikke har enerett på flygninger på Hammerfest Lufthavn.

– Det er ingen som hindrer andre flyselskap å etablere seg her. Det er imidlertid en krevende lufthavn og en kort rullebane som gjør at Hammerfest kun kan betjenes med små fly med maksimalt 39 seter, skriver hun i en e-post.

Hun forklarer at når det er færre seter å fordele kostnadene på, så øker prisene.

– Det er færre seter å fordele kostnadene på sammenlignet med dersom du klarer å fylle en 737 med 180 seter. Etterspørselen på ruten er også svært retningsskjev, sier hun og fortsetter:

– Det betyr at det er stor etterspørsel én vei, men lav etterspørsel på returen. Det gjør at billettprisene blir høyere på avganger med høy etterspørsel fordi inntektene må dekke kostnadene med hele rundturen, ikke bare en vei.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli forklarer at når det er færre seter å fordele kostnadene på, så øker prisene på flybilletter. Foto: Privat

Dyrere drivstoff

En annen ting Solli viser til er drivstoffkostnader.

– I Finnmark betaler vi omtrent 70 prosent mer for drivstoff enn det man gjør på Oslo Gardemoen. Utviklingen på flyprisene i hele Norge de senere årene har vært preget av enorme avgiftsøkninger. Vi betaler nå 12 prosent moms mot 8 prosent før, sier hun.

Videre forteller hun at svenskene betaler 6 prosent moms på innenlands flyvninger, mens de ikke betaler moms på fly til utlandet.

– Vi er trippelbeskattet på miljø, og vi ser at passasjeravgiften kommer på toppen av kvotekjøp til EU og CO2-avgiften. Dette er forespeilet å øke mye framover også. Drivstoffprisene har aldri vært høyere enn de er nå, og det vedvarer, sier Solli og legger til:

– Bransjen, altså de norske selskapene pluss SAS, tapte 1,2 milliarder norske kroner i kvartal 3 og 1,7 milliarder norske kroner i kvartal 4. Flyprisene i store deler av landet er preget av midlertidig overkapasitet, og dette er ikke bærekraftig over tid.

– Prøver å legge ut noe lavere priser

Solli forklarer også at det er høyere priser i Hammerfest enn i Alta på grunn av etterspørselen.

– Etterspørselen er drevet av all aktiviteten i næringslivet. Det gir høyere priser, men det gir også et bredere tilbud. Vi har betydelig flere direkteavganger mellom Hammerfest og Tromsø enn mellom Alta og Tromsø hver dag, sier hun.

Kommunikasjonssjefen sier Widerøe har forståelse for at vanlige folk kan slite med de høye prisene.

– Derfor prøver vi også å legge ut noe lavere priser framover i tid og på avganger der det er lavere etterspørsel. Vi er imidlertid et kommersielt selskap på lik linje med alle andre kommersielle selskap, og er nødt til å drive etter forretningsmessige prinsipper også i Finnmark, sier Solli.

Anbudsruter

– Hva slags føringer har Widerøe å forholde seg til når det kommer til prissetting av flyvningene sine?

– Majoriteten av ruter i Finnmark er anbudsruter. Dette er ruter der det ikke er passasjergrunnlag til å fly kommersielt. Staten definerer derfor hvor mange avganger en lufthavn skal, hvor mange seter som skal være tilgjengelig og hva maksprisen skal være, sier Solli og fortsetter med å forklare at staten lyser ut anbudet og at det selskapet som kan levere det anbudet krever, til lavest mulig tilskudd, får oppdraget:

– I Finnmark er det for tiden Widerøe og DAT som flyr anbudsruter. Dersom staten setter en lavere makspris, noe som er nødvendig for at prisene skal gå ned i Finnmark, så øker tilskuddet til operatørene. For operatørene blir dette et nullsumspill. Settes prisene ned så får Widerøe mindre billettinntekter, men får mer i tilskudd. Jo høyere makspris, jo lavere tilskudd kreves fra staten, sier Solli.

– Kreves en politisk beslutning

– Hva skal til for at prisene skal bli lavere?

– Da kreves det en politisk beslutning om at maksprisen skal ned. Senterpartiet lovet i stortingsvalgkampen at prisene på anbudsnettet skulle halveres dersom de fikk regjeringsmakt. Så langt har ikke dette blitt prioritert. Hvorfor må nesten SP svare på selv, sier Solli.

Hun påpeker at for å få ned prisen på kommersielle ruter må man først og fremst gjøre noe med avgiftsregimet i Norge.

– Det koster som sagt 70 prosent mer å fylle drivstoff i Finnmark sammenlignet med Oslo. Samtidig betaler vi mer i avgifter på helt nødvendig kollektivtransport internt i Nord-Norge sammenlignet med ferie og fritidsreiser til utlandet, sier Solli.

Kombinasjon med et annet selskap

Avisa Hammerfestingen har også snakket med Solli om prisene som Maiken Garder oppga da vi snakket med henne tidligere denne uken.

– Først kjøpte jeg en flybillett til Oslo, og den var ikke plutselig en gang. Reisen er først om fire uker, og det billigste jeg fikk tak i var mellom 4500 og 6000 kroner. Hadde jeg skulle reist i morgen skulle jeg skjønt de høye prisene, sa Garder da.

Solli forklarer at Widerøe flyr ikke fra Finnmark til Oslo.

– Så da må billettene du har sett på være enten i kombinasjon med Widerøe og et annet selskap, eller utelukkende med et annet selskap. Du kan bestille billett med mange andre selskap på Widerøe.no, men det betyr ikke at det er Widerøe som nødvendigvis flyr, sier hun og legger til at Widerøe kan selvsagt kun svare ut om egne priser.

«Pendlerflyet»

Garder nevnte også at en reise til Mo i Rana fort kan bli dyr, og avisa Hammerfestingen har satt opp to eksempler på flyvninger fra Hammerfest til Mo i Rana.

I det første eksempelet er det en voksen person som reiser 13. februar klokken 7 om morgenen, med retur 17 februar. Her ender reisen på 10 015 kroner.

Det andre eksempelet innebærer to voksne og to barn på samme tidspunkt. Her ender reisen på 38 032 kroner. Avisa Hammerfestingen gjør oppmerksom på at om man hadde valgt avreisetidspunkt på ettermiddagen framfor morgenen 13. februar kunne prisen vært noe rimeligere og man kunne spart henholdsvis 1749 kroner og 7344 kroner.

Solli har fått sett skjermdumper av de aktuelle reisene.

– Skjermdumpene du viser til står som de står, men jeg ønsker å påpeke at med litt fleksibilitet så vil reisen bli atskillig billigere. Spesielt med tanke på at du har valgt avreise med «pendlerflyet» som i stor grad benyttes av ansatte som skal på jobb, sier Solli.

Hun sier at Widerøe har mange avganger mellom Hammerfest og Tromsø daglig.

– Ved å velge en annen avgang, og å vise fleksibilitet eller mulighet for avreise på annen tid av døgnet ville reisen blitt mye billigere. Den største delen av totalprisen ligger i peak avgangen du har valgt fra Hammerfest klokken 07:08, sier Solli.