Hammerfestingen

Ren Havn er i rute:

– Ferdig i september

Havnekaptein Sturle Nilsen forteller at Ren Havn-prosjektet er i rute, og forklarer hvorfor hurtigbåtene er flyttet til Fuglenes. Foto: Brita Bølgen

Mens hurtigbåtene ligger på Fuglenes fortsetter arbeidet med Ren Havn-prosjektet. Nå mudres det både i sentrum og på Fuglenes.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Ett år inn i arbeidet med Ren Havn ser det ut til at ting går etter planen. Havnekaptein Sturla Nilsen forteller at prosjektet er i rute, og at man nå er over i en ny fase.

– Sånn som jeg har forstått er de i rute, og prosjektet skal jo foregå frem til høsten. Nå kjøres det parallelle mudringssesjoner i månedene fremover, sier Nilsen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hammerfest kommune og Kystverket, og omfatter opprydning av forurenset sjøbunn, bygging av ny sentrumskai og utbedring og utdyping av fiskerihavnene i Forsøl og på Fuglenes.

– Mindre støyende arbeid

NCC og Sjøentrepenøren, som gjennomfører arbeidet i havnen, melder i et informasjonsskriv 10. januar at det gjenstår en del arbeid før sentrumskaien er ferdig.

Arbeidet i Hammerfest Havn har foregått i ett år. Her fra utlegging av lenser rundt den nye sentrumskaien i november 2022. Foto: Brita Bølgen

– I Hammerfest havn er cellespunten fullført, og cellene er fylt opp med forurensede masser fra Forsøl og fra havnebassenget i Hammerfest. Det gjenstår noe spunting, men totalt sett vil de kommende arbeidene være betydelig mindre støyende enn fjorårets arbeider, skriver entreprenøren.

Videre skriver de at arbeidet de første tre månedene av 2023 vil gå til arbeid med miljømudring og deponering av masse i et stranddeponi som er bygd inn i den nye kaia.

– De mudrede massene skal transporteres, deponeres og komprimeres i stranddeponiet som ligger innenfor spuntveggene, melder entrepenøren.

– Ferdig i Forsøl

Arbeidet med å utvide innseilingen til fiskerihavnen i Forsøl er ferdig, og det skal i følge NCC være mindre aktivitet der i månedene fremover.

– I Forsøl har vi utdypet innseilingen og etablert det nye seilingsmerket, dermed er vi ferdige der i denne omgang. De avsluttende arbeidene i Forsøl vil fortsette senere i år, står det i infoskrivet fra entrepenøren.

– Mudres langs land på Fuglenes

Enkelte innbyggere har spurt seg hvorfor hurtigbåtene flyttes til Fuglenes når det allikevel skal mudres begge steder. Det har en enkel forklaring, i følge havnekaptein Nilsen.

Med en mudringspram på Fuglenes og en i sentrum vil arbeidet foregå samtidig begge steder. Rundt bølgebryteren, der hurtigbåtene ligger, skal det ikke gjøres arbeid nå. Foto: Brita Bølgen

– Nå skal det mudres i akkurat det området hurtigbåtene vanligvis ligger i, mens på Fuglenes skal det mudres inn mot land. Hvis du ser for deg havnebassenget på Fuglenes, så er det langs land i den delen som er inn mot Bunker Oil det skal mudres, forklarer Nilsen.

– Rundt bølgebryteren, der hurtigbåtene er flyttet, skal det ikke foregå mudringsarbeid. Så det er årsaken til flyttingen, utdyper han.

– Testene avgjør fremdriften

Havnekapteinen sier både tilbakeføringen av hurtigbåtene og fremdriften i prosjektet avhenger av resultatet av mudringen.

– Nå skal det først mudres i havnen, og så skal massene testes for å sjekke om de er rene nok. Resultatet av testene er det som avgjør om vi kan gå videre i prosjektet, og dermed når vi kan flytte hurtigbåtene tilbake til sentrum, sier Nilsen.

– Jeg skal ikke svare helt på når vi er ferdig, men vi er i dialog med entrepenøren og får løpende informasjon. God dialog er nøkkelen, legger havnekapteinen til.