Hammerfestingen

Ansatt la ut bilde fra barnehagen:

– Rett og slett ikke tenkt seg om

En forelder sendte inn en klage etter at det ble oppdaget at en ansatt hadde lagt ut et bilde fra barnehagen på sin private Instagram-konto. Foto: Google maps

En forelder reagerte da det ble oppdaget at en barnehageansatt hadde lagt ut bilde fra barnehagen på sin private Instagram-konto.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

En foresatt sendte i november i fjor en e-post til Fjordadalen FUS barnehage med barnehagemyndighet, Anne Tørseth på kopi, etter at det ble oppdaget at en ansatt hadde lagt ut bilder fra barnehagen.

– Det er en ansatt, som uten å ha tenkt seg om, la ut et bilde fra en tur i barnehagen på sin private Instagram-konto, sier daglig leder i Fjordadalen FUS barnehage, Merete Sivertsen.

Hun informerer at saken har vært behandlet i flere ledd og er nå avsluttet.

– Vi har også på bakgrunn av avviket, hatt en ekstra gjennomgang av rutiner med hele personalet for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier hun.

– Den ansatte har rett og slett ikke tenkt seg om, og ville bare dele hyggelige ting som personen har opplevd. Det er helt uskyldig og den ansatte hadde ingen vonde hensikter, legger Sivertsen til.

– Må ha samtykke

Selv om FUS er en privat barnehage, skal de følge barnehageloven som alle andre barnehager.

– Vi må ha samtykke fra foreldrene for å legge ut bilder. Men det de samtykker til er at bilder publiseres i barnehagens fora. I dette tilfelle har det skjedd et avvik siden et bilde ble publisert på en privat konto.

– Har hendelsen fått noen konsekvenser for den ansatte?

– Vi har fulgt opp saken i henhold til rutinene våre. Bildet ble tatt ned, og så har vi hatt samtale med den involverte.

Sivertsen poengterer at barnehagen har rutiner på at ingen ansatte får bruke sine private telefoner i arbeidstiden.

Barnehagene er ansvarlig for bildene som tas i regi av barnehagen, og må alltid ha samtykke fra foreldrene før de kan publisere bildene noen steder. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Avviket er korrigert

Tørseth forteller at da hun mottok klagen fra den foresatte, tok hun kontakt med barnehagen og ba om en redegjørelse for hvordan de ser på saken og rutinene de har.

– Det har FUS gjort rede for og de har gode rutiner. Vi har hatt en gjennomgang og da lukkes saken herfra.

– Men likevel så har det skjedd et avvik?

– Og det avviket har FUS korrigert. De har vært i kontakt med foreldrene og de tar opp rutinene på nytt. De skal ikke fotografere med eget utstyr, men bruke barnehagens utstyr. Det er vanlig at barnehagens styrer legger ut bilder, for eksempel på barnehagens hjemmesider, men alltid etter å ha fått tillatelse fra foreldrene.

Tørseth forteller at hun ikke ser det som nødvendig å følge saken nærmere.

– Vil saken bli meldt inn til datatilsynet?

– Det vil ikke jeg som tilsynsmyndighet gjøre, men foreldrene kan gjøre det. I dette tilfellet så ønsket ikke foreldrene å gå videre med saken. De har fått den beklagelsen og innskjerpingen som de ønsket.

– Ikke vært borti lignende saker

– Barnehageloven er litt upresis når det kommer til fotografering i barnehagen. Hva er det barnehagene forholder seg til angående fotografering og samtykke?

– Det står ikke direkte i barnehageloven, men barnehagene må følge andre lover også. Et portrett regnes som en personopplysning, og kan og være et brudd på taushetsplikten.

– Hva er konsekvensen for å dele bilder fra barnehagen? Er det noe man må vurdere fra sak til sak?

– Ja, det er fra sak til sak. Jeg har ikke vært borti noe lignende før. Jeg oppfatter at barnehagene har gode rutiner. De må innhente samtykke og legger ikke ut bilder uten tillatelse. Og det er enda mer skjerpet i forhold til barn som ikke kan gi samtykke selv, sier Tørseth.