Hammerfestingen

Mener man ikke kan gå rett fra svart til grønt:

– Må ta et mellomsteg

Ingrid Petrikke Olsen og Elisabeth Rønning i Hammerfest SV forteller at de har god kommunikasjon med sine partifeller i SV sentralt. Foto: Linn Marit Hermansen

I Politisk Kvarter hos NRK sist uke sa Lars Haltbrekken at SV er positive til leting etter gass i forbindelse med allerede eksisterende felt og at man skal la oljen ligge. Dette mener Ingrid Petrikke Olsen og Elisabeth Rønning kommer som følge av god kommunikasjon mellom Hammerfest SV og SV nasjonalt.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

– Vi har veldig tett kontakt med flere av våre stortingspolitikere, så dette er litt i SVs ånd. Bakkekontakten er god, sier Olsen.

Hun viser til at Melkøya har vært på agendaen en god stund.

– Jeg har nesten ukentlig kontakt med Lars Haltbrekken, og det går begge veien. Kulturen vi har i partiet er en av grunnene til at jeg er i akkurat dette partiet, sier Olsen.

– Må ta et mellomsteg

De mener dette viser at deres mening lokalt blir tatt med i de store bestemmelsene.

– Vi er jo på et lokalt nivå, så har du fylkesnivå og nasjonalt nivå. Men i alle kakelagene er det kommunikasjon. Det er en veldig tilfredsstillende måte å jobbe på, og vi tror at i akkurat denne saken så har vår iherdige argumentering rundt at vi ikke bare kan gå fra fossilt til bærbart over natta, hjulpet på, sier Olsen.

Rønning påpeker at spørsmålet er hvordan man kan gjøre ting mest mulig bærekraftig i overgangen.

– Her fattet vi fort interesse for prosjektet som forhåpentligvis kommer i Kvalsund med Horisont Energi. Så har det vært en diskusjon om hvorvidt vi kan ha den blå fasen eller om vi skal gå rett fra svart til grønt, sier hun og fortsetter:

– Hammerfest er mini-Norge, og omstillingen vi skal gjøre her er den samme som Norge skal gjøre. Konsekvensene vil bli like merkbar for Hammerfest som for Norge, bare i en annen skala hvis vi trår feil nå.

Hun sier Norge er for langt bak i den grønne omstillingen til at man bare kan hoppe rett fra svart til grønt.

– Vi må ta et mellomsteg og vi må sørge for at det blir så bærekraftig som mulig, sier Rønning.

– Vi i SV ønsker primært å stanse all ny letevirksomhet, men skal man på død og liv gi oljeselskapene tillatelse til å lete bør det begrenses til å lete etter gass i områder som er nær eksisterende plattformer og nær eksisterende infrastruktur og så la oljen bli liggende, sa Lars Haltbrekken (SV) sist uke. Foto: Jonathan Jæger

Hydrogen og ammoniakk

Rønning sier at utspillet til Haltbrekken om at SV er positiv til gass er helt i tråd med det Hammerfest SV har ment hele veien.

– Men det avhenger også av at vi får brukt ganske mye av den gassen inn i en karbonfangst og lagringsprosess. Mer hydrogen og mer ammoniakk. Så det er ikke bare for å fristille en lang periode med kun naturgass, men at det er en utvikling som kommer til å gå gradvis og som kommer til å sørge for at vi står oss både befolkningsmessig og kompetansemessig, og ikke minst gir inntekter til kommune og stat, sier Rønning og legger til:

– Så det var en ordentlig gladnyhet, og jeg tror ikke at den uttalelsen hadde kommet hvis det ikke hadde vært for at vi her i kommunen kjenner konkret på problematikken med å hoppe over et ledd der, sier hun.

– En komplisert debatt

Olsen forteller at de lokalt har hatt sine avveininger som et lokalt parti.

– Vi skulle selvfølgelig bare stengt oljen og gassen over natta og åpnet for fri flyt av fornybart, men det er ikke mulig. Realpolitikk og idealpolitikk er to forskjellige ting. Så jeg tror at vi gjennom vår taleførhet har klart å opprettholde noe trykk som gjorde at også SV sentralt har kommet til samme konklusjon som vi kom til for en stund siden, sier hun.

– Men hvordan kom dere til den konklusjonen?

– Det er en komplisert debatt med mange komponenter. Det er noe med å få alle fakta på bordet, stable litt fordeler, bakdeler og konsekvenser. Vi kan gjerne ønske oss masse solcellepaneler eller slikt, men det er en hake ved alle ting. For meg som har gravd meg ned i dette, så er det veldig naivt å tro at nasjonen Norge klarer å komme over til nullutslipp uten å ha en så stor aktør som Equinor med på det skiftet. De er jo, enten man liker det eller ikke, de som står for mye av inntektene i statskassen. Vi er helt avhengige av å spille på lag her, sier Olsen.

– Må hele tiden følge med på svingningene

Olsen mener dette plasserer Hammerfest midt i omstillingen som resten av Norge må gjøre.

– Vi er med, og vi er med på utviklingen og kompetanseovergangen som vi må ha. Og det plasserer jo også Hammerfest SV veldig i framtiden i en veldig nær relasjon med våre stortingspolitikere, og det er bra, sier hun.

– Det er bra for byens utvikling at man har lokalpolitikere som kan ta telefonen og ringe rett opp til partifellene på Stortinget, det er en stor fordel, legger hun til.

Olsen sitter i SVs miljøpolitiske utvalg.

– Det kommer hele tiden ny informasjon og ny kunnskap. Verdensbildet, det norske bildet og den politiske situasjonen endrer seg. Du må hele tiden følge med på svingningene og være litt med i tiden. Så det er her at timingen har noe å si, og det var en perfekt timing å komme med denne konklusjonen nå, sier hun.

– Vi har jo hatt det bra

– Hva er det som gjør at dere velger å være så engasjerte?

– Politikk er jo artig, sier Rønning og fortsetter:

– Det er så artig når man ser at det vi faktisk bruker tid på, setter oss inn i og ytrer meninger om fører til noe. Når politikk har et resultat er det verdens beste følelse. Det som tidligere var våre tanker og ønsker om at ting skulle vært sånn og sånn kan plutselig bli sånn, og da er det jo ikke noe som er mer motiverende enn det, sier hun.

Olsen trekker fram da Aurubis AG trakk seg fra intensjonsavtalen de hadde med Nussir ASA som en av karamellene hun fortsatt gleder seg over.

– Den kom på bakgrunn av masse protester og arbeid med synliggjøring av galskapen. Det nytter å engasjere seg, sier Olsen.

Hun trekker og fram at generasjonene som skal komme etter må få best mulig kår.

– Vi har jo hatt det bra. Vi må sørge for at også de som kommer etter oss får det bra.