Hammerfestingen

Ønsker samferdselsinvesteringer:

– Behandlet som en koloni

Stortingsrepresentant og medlem av Transportkomiteen, Geir Adelsten Iversen, mener det trengs dobling av FOT-rutebudsjettet for å få ned flyprisene. Foto: Brita Bølgen

I møte med Svend I.H. Larsen fra Maskinentreprenørenes Forbund snakket Geir Iversen og Lodve Svare fra Senterpartiet lenge om samferdsel og utvikling i Finnmark.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Iversen er medlem av Stortingets Transportkomité, og mener en omfordeling av samferdselsbudsjettene er nødvendig for å dekke opp nødvendige investeringer i Finnmark og resten av Nord-Norge.

– Norge må begynne å bruke penger i Nord-Norge. Hvis du ser på hvor det er utvikling på samferdsel, så er det sentralt på Østlandet. Av samferdselsbudsjettet på 81 milliarder brukes 80 prosent i sentrale østlandsstrøk. Vi trenger en omfordeling, sier Iversen til avisa Hammerfestingen.

– Utvikle fiskerisamfunnene

Iversen er tydelig på at hans standpunkt er at distriktene i Finnmark sitter på store verdier som hele fylket kan og bør dra nytte av. Og han mener utviklingen må starte i distriktene.

– Hvis det skal være utvikling i Finnmark, så må vi utvikle fiskerisamfunnen rundt Hammerfest og Alta. Hvis vi ikke bygger ut der, så får vi nedgang i byene også. Og det er snakk om store potensielle verdier som er der ute, sier Iversen, og utdyper:

– 50 prosent av fisken vi har er ennå villfisk, og det representerer verdier på mellom 40 og 60 milliarder kroner i førstegangsomsetning per år. I Hasvik, der det nesten ikke er produksjon i øyeblikket, produseres det fisk for en million per innbygger.

Han trekker frem at utvikling av små fiskerisamfunn også stiller krav til logistikken til og fra regionen, både for folk og fisk.

– Det jeg ser for meg kan bli en viktig sak for Finnmark er havner og farleder, og tilstanden på fylkesveiene. Begge deler har behov for opprustning og utbedrelser. Jeg ser for meg at på havner og farleder så det trengs en økning i budsjettene på minst 1 til 2 milliarder kroner, sier Iversen.

Fisken må frem

Maskinentrepenør Larsen er helt enig i at fylkesveiene må oppgraderes, og trekker frem at dette også kan ha betydning for lokale entreprenører.

– Hvis man klarer å få bevilget penger til mindre prosjekter på fylkesveienettet, kan man utbedre en sving her og en tunell der. Det blir veldig gode prosjekter for lokale bedrifter, som de har kapasitet til å levere på, forklarer Larsen.

– Det er sånne små tiltak som gjør at fisketransporten går frem. Vi må tenke litt mer på fisk og vei. Hvor produsere de fisk, og er veiene dit i sånn stand at lastebilene ikke kjører seg fast? spør han retorisk.

Svare peker på at det begrensede utvalget av transportmidler i nord også er grunn til å se på en omfordeling av samferdselsmidler.

– Vi har ikke tog, for eksempel, noe som ikke kommer til syne når man snakker om fordeling av midler. Vi får det aldri igjen på vei, flypriser eller på havner. Og det går en god del nasjonale midler til tog, sier han.

– Ja, Norge bruker 31 milliarder kroner på tog i året, og det er bare 7 prosent av landets befolkning som kjører tog, skyter Iversen inn.

Fra venstre: Lodve Svare (Sp), Svend I.H. Larsen og Geir Iversen(Sp) er alle engasjerte i samferdselen i og rundt Hammerfest. Foto: Brita Bølgen

– Billigere FOT-ruter

Persontransporten til og fra fylket og kortbanenettets viktige rolle i den sammenheng er noe som opptar Iversen. Både Sp og regjeringen har lovet en halvering i prisene i Hurdalsplattformen, og Iversen forteller at det jobbes med saken.

– Vi skal jo ha lavere FOT-rute-priser, og vi må få Widerøe med oss. Flyene er vår trikk, vårt tog og alt som er, vi er avhengige av dem. Så langt bruker vi 900 millioner på FOT-rutene, og jeg ønsker å doble den summen, sier Iversen.

Det er mange faktorer som spiller inn i utviklingen av regionen, noe diksusjonen mellom de tre bærer preg av. Strømforsyning er en forutsetning for utbygging, slik folk er en forutsetning for drift.

– Det er mange gryteklare prosjekter her i området, som bare venter på strøm. Det vi må gjøre, uansett hva som skjer med Melkøya, er å bygge kraftlinje til Hammerfest og til Varangerbotn. Det er strømmen som er nøkkelen, sier Larsen.

– Der er Sp helt enige med deg. Vi må sikre strømforsyningen og kraftforsyningen i hele landet, og det betyr linje til Hammerfest og Varanger. Og vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker elektrifisering av Melkøya når samfunnsnytten er så usikker. Men strøm er en forutsetning for bosetning i nord, sier Svare.

– Invester der det produseres

Iversen er helt klar på at investeringer fra storsamfunnet er nødvendige, og at de investeringene bør skje i områdene der produksjonen av verdier skjer.

– Begrunnelsen for at vi skal satse på oss er alle verdiene vi har, både på olje og gass, fisken, oppdrett, alle de inntektsbringene tingene. Hvorfor skal vi bli behandlet nesten som en koloni? Vi er nødt til å få tilbake alle verdiene som er her, slår Iversen fast.

Han mener manglende utvikling i nord også handler om en skjevfordeling i budsjettene på nasjonalt nivå, og at en utjevning vil kreve en omfordeling til Finnmarks fordel.

– Poenget mitt er et at hvis vi skal få til et ordentlig tilbud så må det en omfordeling av midler til. Og skal man skape utvikling her, som tross alt er et uttalt mål, så må man investere for å få det til. Der er samferdsel en av de viktigste tingene, og skal vi klare å få det til så er vi nødt til å ta de basale tingene, som veier, havner og FOT-ruter, avrunder stortingsrepresentanten.