Hammerfestingen

Debatt:

#sjekkdeg, sier vi. Men er det egentlig vits?

Brage Larsen Sollund, distriktsleder Kreftforeningen er en av forfatterne bak dette innlegget. Foto: Marius Fiskum

Hvert år unngår 700 kvinner kreft ved å delta i Livmorhalsprogrammet som anbefalt. Det er veldig mange. Så ja, det er helt klart vits!

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

LESERBREV
Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rundt 90 000 kvinner i alderen 25-33 år tar celleprøve av livmorhalsen hvert år. Rundt 14 av disse vil ha en normal prøve, men likevel utvikle kreft innen tre og et halvt år. Den siste uken har vi hørt om en av disse kvinnene. 27 år gamle Maren Walvik Johnsen fikk livmorhalskreft selv om hun ikke så lenge før hadde tatt en celleprøve som viste normale funn. I ettertid har denne prøven vist seg å være feiltolket. Dette er en forferdelig historie, og slikt skal ikke skje.

I kjølvannet av saken opplever vi at mange kvinner nå er redde og usikre på om de kan stole på sitt prøvesvar, da de har fått inntrykk av at det er 50/50-sjanse for om svaret du får er riktig. Det stemmer heldigvis ikke, og det er viktig å få fram at av ca. 10.000 celleprøver er det 1-2 kvinner som vil få påvist livmorhalskreft før neste screening. Hvor mange av disse som har fått prøven feiltolket, vet vi ikke, men en viktig presisering er at feiltolkning ikke gjelder halvparten av alle celleprøver, men at man i 30-40 prosent av tilfellene hos kvinner med kreft til tross for normal prøve, vil finne celleforandringer som har vært oversett eller feiltolket.

I nord har Universitetssykehuset Nord-Norge dobbeltsjekket celleprøver med HPV-test siden 2016 for å fange opp disse kvinnene. Celleprøvene som har vært HPV-positive har man deretter sendt til spesialist for en dobbeltsjekk for å se nærmere etter eventuelle celleforandringer. Denne metoden har fungert. Derfor er vi glade for at det nå innføres en mer effektiv og følsom test, nemlig en såkalt HPV-test, for alle kvinner i hele Norge innen sommeren. Dette er en bedre metode enn den som i dag brukes nasjonalt, og vil i større grad fange opp kvinnene som har celleforandringer på livmorhalsen.

– For det vi kan si med sikkerhet er at Livmorhalsprogrammet redder over 700 kvinner fra å utvikle livmorhalskreft hvert år, skriver Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge sammen med Brage Larsen Sollund. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Å delta i Livmorhalsprogrammet forebygger kreft. Likevel er det noen kvinner som, til tross for at de har fulgt programmet som anbefalt, får livmorhalskreft. Og selv om svært få opplever at prøven feiltolkes, er det forferdelig for de kvinnene det gjelder. Ingen skal måtte oppleve det Maren opplever nå. Vi mener at tiden er inne for å tenke mer offensivt for å forebygge både livmorhalskreft og andre kreftformer som forårsakes av HPV-viruset. I Sverige bruker de erfaringene fra pandemien, med et mål om å slå ned HPV-smitte og utrydde livmorhalskreft i løpet av fem år. Her i Norge kan vi gjøre det samme med en smartere og mer effektiv vaksinering, HPV-screening og innføring av selvtest hjemme. Men da trenger vi hjelp fra helsemyndighetene.

Nå i januar markeres livmorhalskreft internasjonalt, og i Norge arrangerer Kreftforeningen #sjekkdeg-kampanjen, en kampanje som ble startet i 2015 i samarbeid med Thea Steen etter at hun selv fikk livmorhalskreft. Hun gjorde en enorm innsats frem til hun døde for å få flere kvinner til å delta i Livmorhalsprogrammet, en innsats som ga resultater og som førte til at flere kvinner sjekker seg som anbefalt.

Fordi utviklingen fra forstadier til kreft tar tid, gjerne 10-15 år, har man altså gjennom programmet flere muligheter til å oppdage celleforandringene før kreften oppstår. Derfor er det viktig at man følger intervallet og drar til legen når man får påminnelse. Det finnes imidlertid ingen screeningmetode som er ufeilbarlig, og vi oppfordrer derfor alle som oppdager noe unormalt, enten det er uregelmessige blødninger, blødning etter samleie, smerter eller blodig utflod, om å kontakte lege. Også hvis man har tatt en test som viste normale funn.

Vårt håp er likevel at alle dere som nå er bekymret og usikre, fortsetter å ta prøven. For det vi kan si med sikkerhet er at Livmorhalsprogrammet redder over 700 kvinner fra å utvikle livmorhalskreft hvert år. Tar du prøven, reduserer du risikoen for kreft.

Sammen kan vi utrydde livmorhalskreft.