Hammerfestingen

Flere klager på issvuller i sentrum:

– Vi har ikke utstyret vi trenger

Isen legger seg ved overgangsfeltene og gjør det utfordrende for folk å krysse veien. Foto: Brita Bølgen

I år som i fjor er det å komme seg gjennom sentrum en utfordring for enkelte som følge av problemer med issvuller på fortauene.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2023 kl 16:37

Annonse
Annonse
Annonse

Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eva Gebhardt Sjøtun, forteller at utfordringene med fortauet har blitt tatt opp år etter år.

– Vi har foreslått at de kunne kjøpe en maskin å skrape fortauene med for å få det bort, eller at de kan salte, men det gjør de jo heller ikke, sier hun.

Gebhardt Sjøtun mener det ikke vil være så mye arbeid å få gjort noe med problemet.

– Hvis de starter med å fjerne allerede når snøen kommer, så vil det jo gå greit, men det er akkurat det de ikke gjør, sier hun.

Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eva Gebhardt Sjøtun, forteller at issvullene i sentrum har vært en utfordring i mange år. Foto: Linn Marit Hermansen

– Har jo så dårlig råd

Gebhardt Sjøtun sier hun ikke tror det nytter å gjøre noe med dette.

– Vi har mast og mast, og det blir ikke gjort noe. De sitter bare og lytter, også går det inn det ene øret og ut det andre. De bryr seg ikke, sier Gebhardt Sjøtun.

Hun trekker fram at både rullestolbrukere, folk med barnevogn og folk med rullatorer strever med å komme seg over gangfeltene.

– Men det nytter ikke å si noe. Vi har jo så dårlig råd at vi sikkert ikke har råd til fin-salt engang, sier hun.

Gebhardt Sjøtun bedyrer at hun kommer til å fortsette å jobbe med problemet.

– Jeg tar det opp igjen og igjen, så vi skal nok få gjennomført til slutt. Jeg gir meg ikke, sier hun.

– Arbeid for trygd

Hun ser tilbake til hvordan ting var før i kommunen.

– I gamle dager tok Hauboff og en annen kar og måket for hånd. De tok hele DNB-trappa, ned til rådhuset og de holdt bussholdeplassene åpne. Det var ingen som klaget, og det var så fint, sier Gebhardt Sjøtun.

Hun mener man burde kunne hatt et lignende tilbud i dag.

– Arbeid for trygd. Den gang var det unggutter som dro rundt og klippet plenen på kirkegården, plukket høymuggel og måket snø. Jeg har foreslått om ikke dette kan gjøres på nytt. At de som går arbeidsledig kan få slike småjobber, så betaler vi noen kroner for det, sier Gebhardt Sjøtun.

Assisterende rådmann, Gunnar Lillebo, forteller at kommunen ikke har utstyr til å gjøre noe med utfordringen med issvuller. Foto: Jonathan Jæger

– Det er ikke enkelt

– Det er et vedvarende problem. På grunn av varmen så blir det isdannelse, og vi har dessverre ikke utstyr til å ta den delen der, sier assisterende rådmann, Gunnar Lillebo og fortsetter:

– Vi kan ikke bruke tungt utstyr på skifersteinen og varmerørene som ligger under.

Lillebo forteller at dette er et problem han har registrert hver vinter siden han kom inn i stillingen.

– Det er vanskelig å gjøre noe med når jeg ikke har det utstyret som jeg burde ha.

– Har du meldt i fra om at du trenger nytt utstyr?

– Jeg har anbefalt å få en tilpasset gravemaskin for å kunne ta akkurat den delen, men så langt har jeg ikke lyktes med å få gjennomslag. Det lå inne som et mulig tiltak i budsjettet i fjor, men det må også sies at politikerne har hatt en relativ vanskelig jobb med prioriteringene. Det er ikke enkelt, sier Lillebo.

Hver vinter blir fortauene i Hammerfest sentrum debattert. Foto: Brita Bølgen

– Størst problem i sentrumsgatene

– Har du selv registrert fall eller ulykker som følge av issvullene?

– Jeg kan ikke utelukke det, men det er ikke meg bekjent. Men jeg er godt kjent med problematikken, da det flere ganger har blitt tatt opp i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Lillebo.

– Så det eneste alternativet er å bruke spade?

– Noen områder klarer vi å komme til med annet utstyr, som gjør at vi kan rydde noe av dette. Men det er størst problem i sentrumsgatene. Men jeg må innrømme at dette er vanskelig og det står på utstyret vi har tilgjengelig.

Ordfører Terje Wikstrøm forteller at dersom man tar bort økonomien, er fortausvarmen en positiv sak i Hammerfest. Foto: Jonathan Jæger

– Ikke fulgt opp

Ordfører Terje Wikstrøm forteller at Lillebo har rett i det han sier.

– Det er en administrativ prosess før rådmannen legger fram sitt forslag til politisk nivå, og i den seansen var det foreslått en mindre gravemaskin til 3 millioner, som ikke ble prioritert inn i budsjettforslaget til politisk behandling. Og i den forlengelsen har ikke politikerne fulgt opp tiltaket.

Han forteller at dersom man tar bort økonomien, er fortausvarmen en positiv sak i Hammerfest.

– Det er ingen enkel sak å tenke alternativer om vi ikke skal ha fortausvarme. Det er inngått avtaler med gårdseiere, som i gåseøyne er pålagt å ta noe av kostnadene. Om vi skal dit at vi skal kutte fortausvarmen, trenger vi en bredere prosess på akkurat det, sier han.

– Gir nesten bare fortau

Wikstrøm er klar på at han synes fortausvarmen er positivt for byen, selv om det byr på noen utfordringer.

– Jeg har lyst til å være ærlig i min besvarelse. Den løsningen vi har i dag med fortausvarme, gir jo i det totale perspektivet, nesten bare fortau. Og det i seg selv er positivt.

– Har du selv registrert fall eller ulykker som følge av issvullene?

– Nei, ikke som jeg kan ta på stående fot. Det skjer helt sikkert, men kanskje hadde tallet vært enda høyere dersom vi ikke hadde fortausvarmen på. Jeg har full respekt for at det er utfordringer, men vi kan ikke prioritere alt og denne gangen var det ikke inndekning for utstyret som trengs.

– Men dersom problemet er at man ikke kan brøyte på grunn av skifersteinen og varmekablene, ville det ikke vært bedre å skru av varmen og heller brøyte fortauene?

– Det kunne man ha gjort, men skiferen ligger nå der. Å dersom vi skal skru av fortausvarmen, som også har en kostnad i seg selv, må vi ha en bredere prosess på det. Det er ingen som har tatt til orde for det i 2022 i alle fall, sier Wikstrøm.

Når fortausvarmen smelter snøen renner vannet ut til sidene og skaper issvuller. Foto: Brita Bølgen

– Helhetlig tilnærming

– Kommer Arbeiderpartiet til å løfte saken videre?

– Det kan godt hende, men jeg skal ikke forskuttere det. Vi må se kostnytten for det meste vi foretar oss i budsjettsammenheng, og må se på hvor stort problemet er. Jeg vet at NMU stilte spørsmålstegn til dette på senhøsten 2022, sier Wikstrøm.

– Det er viktig å se videre på saken, men det var ikke økonomi for det i budsjettet for 2023.

– Vil privatpersoner få bot dersom de brøyter fortauene med ATV på eget initiativ?

– Det tror jeg du vet svaret på. Jeg har registrert diskusjonen rundt brøyting av isbaner, men det er nå slik i et samfunn at vi har regler vi må forholde oss til. Jeg tror det er viktig at vi som kommune tar grep i forhold til de fortauene vi har i vår kommune, så kan det være andre løsniger enn bare det som går på hjullaster. Jeg tenker vi må ha en helhetlig tilnærming, sier Wikstrøm avslutningsvis.