Hammerfestingen

Nytt system for nødvarsel:

– Viktig å få det raskt på plass

Med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder. Foto: Annika Byrde / NTB

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Løsningen vil gjøre det mulig å sende varsel om fare til mobiltelefoner i hele landet i løpet av sekunder.

Denne uken testes det nye systemet i et begrenset område, varsler regjeringen på sine nettsider.

– Det har vært svært viktig å få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten. Jeg vil berømme DSB, politiet og alle andre som har vært involvert i prosjektet for å bidra til dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner, og med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

– Framdrift har vært førende for arbeidet i første fase. Vi har prioritert å få på plass et system hvor nødvarsel knyttet til store alvorlige hendelser kan sendes ut fra Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen varsler at neste skritt blir å få på plass at politiet kan sende ut lokale og regionale nødvarsel. Dette skal være på plass i løpet av 1. halvår 2023.