Hammerfestingen

Onsdag går denne alarmen:

«Viktig melding – søk informasjon»

Ikke bli skremt når alarmen går, det er bare Sivilforsvaret som tester om varslingsanleggene fungerer. Foto: Jonathan Jæger

I morgen onsdag 11. januar tester Sivilforsvaret varslingsanleggene.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Det er alarmen for «Viktig melding - søk informasjon» som skal testes i alle kommuner hvor varslingsanlegg er montert.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i en pressemelding at varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Brukes i fred og krig

Det er omtrent 1250 varslingsanlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. De kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr., som er sjef for Sivilforsvaret.

Ifølge kartet til DSB er det elleve anlegg i Hammerfest som vil kunne høres onsdag 11. januar klokken 12.00.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.