Publisert: fredag 19. august 2016 Klokken: 12:26

Øker fra ca. 21 til 34,2 millioner

Det blir dyrere å bygge den planlagte omsorgsboligen i Idrettsveien enn først planlagt.
I neste uke skal politikerne ta stilling til økt låneramme. 

Slik skal det planlagget bygget med omsorgsleiligheter på adressen Idrettsveien 56-58 (tidligere "16-mannsboligen) se ut når det står ferdig. Illustrasjon: Halde arkitekter

Slik skal det planlagget bygget med omsorgsleiligheter på adressen Idrettsveien 56-58 (tidligere «16-mannsboligen) se ut når det står ferdig. Illustrasjon: Halde arkitekter

Kostnadsrammen for gjennomføring av prosjektet ble av Hammerfest Eiendom KF beregnet til ca. 21
mill.kr fordelt slik:
– Forsikring min 10,3 – maks 11,9 mill. kroner (forsikringsoppgjør etter brannen i «16-mannsboligen»).
– Tilskudd fra Husbanken om lag 8,25 mill. kroner.
– Lånebehov mellom 1 og 2,5 mill. kroner.
Det nye bygget vil gi kommunen fem nye omsorgsleiligheter for rusavhengige, en kommunal utleiebolig, og et dagsenter for beboerne og andre personer med rusavhengighet.

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettrammen for oppføring av nye omsorgsboliger i Idrettsveien 56-58 endres til kr 34 250 000.
Idrettsveien 56-58 oppføres over 3.plan med 5 + 1 boenheter og dagsenter. Tiltaket finansieres slik:
– Forsikringsoppgjør 11,9 mill. kroner.
– Tilskudd fra Husbanken om lag 13,0 mill. kroner.
– Bruk av lån kr 9,35 mill. kroner.
Dokumentene til saken og første formannskapsmøte etter ferien finner du her: http://postjournal.hammerfest.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=878&documentTypeId=MI
I tillegg til opptak av mer lån skal blant annet Hammerfest Arena og opprettelse av skjermet enhet for alvorlig demens på Rypefjord sykehus opp til politisk behandling.
Del dette: