Onsdag stenges scooterløyper i Kvalsund

Det innføres forbud mot all motorisert ferdsel langs snøscooterløypene 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 og 16 i Kvalsund kommune fra og med onsdag 25. april 2017 og inntil videre. 

Dette gjelder også alle dispensasjoner for motorferdsel i dette avgrensede området (se skravert felt på kartet), varsler Fylkesmannen i Finnmark.

Det betyr all motorferdsel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva, sør og øst for R94 mellom Skaidi og Saraby, og nord for kommunegrensa mellom Kvalsund og Alta.

Rådmannen i Kvalsund, Gunnar Lillebo, viser på kommunens nettsider til snøforholdene og beitegrunnlaget for reinene er svært ugunstig i år, og at dyrene ikke tåler forstyrrelser og må ha ro. Allerede nå anmodes det derfor på det sterkeste å vise hensyn til reinsdyrene.– Tilbakemeldingen fra reindriftsenhetene er at reinen har hatt store vansker med mattilgangen i år. Derfor er reinen i dårlig kondisjon og trenger all den ro den kan få. Det anmodes at alle som ferdes i naturen om å vise tilbørlig hensyn og holde god avstand til rein i området, skriver rådmannen.

Fylkesmannen varslet allerede tidligere i uka om at flere løyper vil bli stengt i neste uke, grunnet den anstrengte beitesituasjonen som er i Kvalsund kommune.

Annonser:

Del dette: