Onsdag: – Stor snøskredfare, mildvær, nedbør og sterk vind

På nettst­edet varsom.no hop­per snøskred­faren rett fra liten fare (1) tirs­dag til stor snøskred­fare (4) ons­dag.

– Kraftig vindøkning og lokalt mye nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng, lyder vær- og skredvarsel. Legg ikke ut på langtur onsdag ettermiddag uten at du leser dette først.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Snøvær kom­bin­ert med vind gir stor skred­faren utsat­te sted­er på grunn av ferske, usta­bile fokksnøflak. Skred­faren vil være avhengig av meng­den ned­bør som kom­mer lokalt, går det fram av varse­let som er sendt ut.

Her kan du se hvor­dan været er i Ham­mer­fest i dag:

https://www.youtube.com/watch?v=yzvgUpDdEkU

Se varse­let til varsom.no i sin hel­het her: Skred­fare­vur­der­ing

– Det ventes mest ned­bør på Sørøya, Sei­land, Stjernøya og Ham­mer­fest, og føl­gelig størst skred­fare her. Skred­faren vil øke utover ettermiddagen/kvelden etter­hvert som det kom­mer mer ned­bør og vin­den får fly­t­tet på snø inn i leheng.

Ifølge på yr.no blir mild­vær ons­dag, og i går ble det varslet opp­til 8,8 mm ned­bør fra klokken 12.00 til 18.00 og opp­til 9,3 mm fra klokken 18.00 til 24.00 i Ham­mer­fest. Dette kom­bin­ert med 2–3 varmegrad­er, og vin­d­styrke opp­til 16 m/s.

I dag har mete­o­rolo­gene justert ned­børs­meng­den litt ned fra 2,8 til 5,7 mm fram til klokken 18.00, og 3,9 til 5,7 mm fra klokken 18.00 til 12.00. Fram til klokken 18.00 ventes det stiv kul­ing 16 m/s, men vin­den spakn­er og varse­let lyder på laber bris 6 m/s utover kvelden og nat­ta.

Her kan du se en video som avisa Ham­mer­festin­gen la ut en uværs­dag i 2016:

Yr.no: Se vær­varse­let for Ham­mer­fest her

– Øks­fjord­halvøya og Kval­sund kan også få bety­delig med snø, mens i Alta er det ven­tet noe min­dre ned­bør. I indre strøk er der­i­mot tilst­ede­værelsen av svake lag i det gam­le snødekket mer utbredt. Det kan være vanske­lig å si hvorvidt ved­varende svake lagene av rim, kan­tko­rn og begerkrys­taller vil tåle den økte belast­nin­gen av snøen, men det utelukkes ikke at det kan gå naturlige utløste skred også i indre strøk, spe­sielt ved mye snø­trans­port inn i leheng, går det fram av skred­fare­vur­derin­gen på varsom.no.

Annonse:

 

Del dette: