Hammerfestingen

Markerer kulturminner :

– Ønsker at folk vet om dem

Ved Hyggevannet markerer disse kulturminnestokkene at innenfor er det et kulturminne som må tas vare på. Foto: Tipser

I forbindelse med utbyggingen av Statnetts 420 kV-kraftlinje blir kulturminnestokkene satt opp for å markere viktige minner som må tas vare på.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 16.07.2021 kl 11:51

Annonse
Annonse
Annonse

Statnett bygger kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest.

Evelyn Johnsen, avdelingsleder på Gjenreisningsmuseet forteller at før arbeidet begynte var det en stor undersøkelse langs hele Finnmark etter kulturminner.

– Det er Sametinget og fylkeskommunen, den gang Finnmark og nå Troms- og Finnmark som har lett. Det ble funnet masse kulturminner, hvor noen er i konflikt og noen som ikke er nær nok, men det er likevel ønskelig at folk vet om dem, sier hun.

En tipser sendte bildene om at kulturstokkene ble satt opp ved Hyggevann i Hammerfest.

– Innenfor stokkene er det et kulturminne. Det er viktig at de ikke fjernes eller at folk går innenfor, sier Johnsen.

Avdelingsleder på Gjenreisningsmuseet, Evelyn Johnsen, forteller at kulturminnestokkene blir markert for arbeiderne som jobber med kraftlinja fra Balsfjord til Hammerfest. Foto: Linn Marit Hermansen

Stokkene er satt opp for at de som jobber med linjene ikke skal komme for nærme.

Tidlig ute i prosessen

Johnsen forteller at som med alle store prosjekter er det søknadsplikt slik at alle instanser kan sjekke interessene sine.

– Staten er sektormyndighet når det gjelder kulturminner, og arkeologer sjekker om det er automatisk fredede kulturminner, enten om man kjenner til de eller ikke, sier hun.

Derfor er det viktig å være tidlig ute.

– Her vil jeg benytte muligheten til å fremsnakke Statnett. De er tidlig ute, som gjør at arkeologene kommer tidlig inn i prosessen. Det var et kjempegodt samarbeid da og jeg regner med at det er det fremdeles, sier Johnsen som er utdannet arkeolog og jobbet i fylkeskommunen med prosjektet på daværende tidspunkt.

Ikke fredet

Kulturminnestokkene som er satt opp ved Hyggevann gjerder inne en hustuft.

– Det er viktig at folk ikke fjerner stokkene, sier Johnsen. Foto: Tipser

Ifølge kulturminnesøk.no, som driftes av Riksantikvaren, forteller at hustuften er en seinkonstruksjon og mulig tuft, sannsynligvis fra nyere tid.

Den er datert til 1900-tallet og er ikke fredet.