Publisert: tirsdag 22. januar 2019 Klokken: 23:01

Ønsker regjeringen at ungdommer skal bosette seg i Finnmark?

Blekket er knapt tørket på Stortingets siste vedtak om å tvangssammenslå Finnmark med Troms før regjeringen hiver seg på neste nedlegging av kompetansearbeidsplasser i Finnmark. Finnmarkssykehuset skal inn under Universitetssykehuset i Tromsø. Finnmarkingene kan ikke styre selv, til det er vi for liten.

Har Høyre, FrP, Venstre og KrF tenkt på hvilke signaler de sender til ungdommen? Det kan jeg umulig tro. Gang på gang gjentas det at Finnmark ikke kan ha ansvar for oppgaver. Vi er for liten. Miljøet er for lite. Kompetansen for dårlig. Ungdom som reiser fra Finnmark for å skaffe seg utdanning får med seg signalene: ikke flytt til Finnmark hvis du vil ha en jobb som er relevant for utdanningen din.

Vi kan ikke bygge sterke lokalsamfunn uten arbeidsplasser til de som har tatt en bachelor- eller mastergrad. Hvis vi ønsker at det skal bo folk i hele vårt vakre langstrakte land er vi nødt til å opprette arbeidsplasser i distriktene, ikke sentralisere dem til nærmeste storby. Det er i distriktene verdiskapningen skjer. Det er i distriktene det fiskes. Det er her vi utvinner mineraler og produserer olje og strøm. Det er i distriktene jorda dyrkes så vi kan få mat. Da er det viktig å legge til rette for flere former for arbeidsplasser, slik at det blir attraktivt for par og familier å bosette seg i distriktet.

Et annet viktig poeng er at beslutninger tas best nærmest de som blir berørt av dem. Vi i Arbeiderpartiet mener at lokalkunnskaper er viktig for å ta gode beslutninger. Den lokale kunnskapen om både utfordringer og muligheter er viktig i beslutningsprosesser. Det har vi sett gang på gang. De andre helseregionene får stå uberørt, det er bare i Finnmark og Troms det gjøres endringer.
Da er det verdt å merke seg at stortingsrepresentant Bengt Rune Striefeldt fra FrP grunngir det med at de andre helseregionene er for store til sammenslåing. Det kan neppe være geografisk størrelse han snakker om da.

Christian Bergeton Klaussen
6. kandidat
Hammerfest Arbeiderparti

Del dette: