På Melkøya ligger svaret på at lysene har flimret i helga

Lyset flim­r­er, men det er ikke fare for elek­trisk utstyr, beroliger drif­tled­er Øyvind Hansen hos Ham­mer­fest Ener­gi. – Det er kun øyet som observer­er dette som flim­ring, sier han. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Årsak­en til at lys har flim­ret i mange hjem i Ham­mer­fest i hel­ga lig­ger hos Sta­toils LNG-fab­rikk på Melkøya, som i hel­ga har kjørt egen­pro­dusert strøm fra gasskraftver­ket sitt inn på strøm­net­tet i Ham­mer­fest, fork­lares det fra Ham­mer­fest Ener­gi.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Takl­y­sene på begge bad og et soverom har beg­y­nt å flim­re i det siste, pulserende. Hva kan dette være, spurte Øyvind Ped­er­sen på Face­book i grup­pa “opp­slagstavla i Ham­mer­fest” søndag. Flere svarte at de har opplevd det samme.

– Jeg trodde det var pær­er som hold­er på å gå eller at det var noe alvorlig med strøm­men inntil oss, skrev en annen.

Drift­sled­er Øyvind Hansen hos Ham­mer­fest Ener­gi sier til avisa Ham­mer­festin­gen at årsak­en finner vi ute på Melkøya, hvor Sta­toil hold­er på å varme opp anlegget under stansen.

– De pro­duser­er der­for strøm som leveres inn på net­tet vårt. Her er det noen frekvenser som kol­lid­er­er med de van­lige frekvensene vi har, og det før­er til en slags “foruren­sning” inne på lin­jenet­tet. Og det oppleves som flim­ring på enkelte lyskilder, sier drift­sled­er Øyvind Hansen.

Han sier at dette ikke utgjør noen fare for elek­trisk utstyr, og at det kun er øyet som observer­er dette som flim­ring.

– Vi har fått meld­ing om at dette vil pågå i dag søndag, forteller drif­tled­eren.

Annonse:

Del dette: