Politiet anmoder folk å holde vinduer og ventiler lukket

Bran­nen i Idrettsveien. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Sivilforsvaret bistår nå brannvesenet med å få tilført mer vann til slukningsarbeidet. Blant annet fra Storvannet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Boli­gen i idrettsveien er total­skadet i bran­nen. Bran­n­mannskapene har hele søndagskveld kjem­pet iherdig for å få kon­troll på flammene og for å hin­dre bran­nen i å spre seg til nabobe­byggelsen. Sterk vind har gjort slukn­ingsar­bei­det vanske­lig, og nærliggende hus har blitt evakueres mens arbei­det pågår.

SE OGSÅ VIDEOHer kjemper brannmannskapene mot flammene og vinden

På grunn av røyk anmodes folk i Idrettsveien og sen­trum om å holde vin­duer og ven­til­er lukket. Røken fra bran­nen merkes over store del­er av byen i kveld.

Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Ham­mer­fest bran­nvesen har også bis­tand fra brannstyrken til Avi­nor fra Ham­mer­fest lufthavn. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Bran­n­mannskapen kjem­per mot flammene i sterk vind. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Boli­gen er total­skadd. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Del dette: