Politiet må vente til branntomta blir kald før de kan ta åstedsundersøkelse

Slik så det ut da bran­n­mannskapene hadde fått kon­troll på flammene i natt. Bare skallet står igjen av boli­gen som brant. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Politiet må vente til branntomta blir kaldere før åstedsundersøkelsen, men allerede i natt var de i gang med brannetterforskningen og tok bilder av folkemengdene som strømmet til.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Mens bran­n­mannskapene kjem­pet mot flammene og slåss mot sterk vind som gjorde slukn­ingsar­bei­det vanske­lig, hadde poli­ti­et startet de første etter­forskn­ingsskrit­tene ved at de sikret seg bilder av tilskuere som kom for å se på bran­nens her­jing i Idrettsveien.

– Det er ruti­ne at vi fotografer­er folke­meng­dene, sier operasjon­sled­er Jan Arne Pet­tersen i Finn­mark poli­tidis­trikt, men påpeker at poli­ti­et ikke har noen for­mening om hva bran­når­sak­en kan være på nåværende tid­spunkt.

Les også og se bilder fra bran­nen:

Poli­ti­et anmod­er folk å holde vin­duer og ven­til­er lukket

– Bran­når­sak­en leter vi bestandig etter. Nå ven­ter vi på at bran­nåst­edet skal bli kaldere, og slik det ser ut nå ser det ikke ut til at det blir åst­ed­sun­der­søkelse før tirs­dag, forteller han til avisa Ham­mer­festin­gen.

Litt etter klokken 09.00 mandag var operasjon­sled­er i kon­takt med bran­nvesenet i Ham­mer­fest, som er på en inspeksjon på bran­ntom­ta og nabo­laget rundt for å sjekke om det er trygt for beboerne som er evakuert å fly­tte hjem.

– Vi reg­n­er med at det er like før at de kan det, sier operasjon­sled­er Jan Arne Pet­tersen.

Les også og se video fra bran­nen:

Video: Her kjem­per bran­n­mannskapene mot flammene og vin­den

Annonse:

Les mer om fordel­sko­rtet

Del dette: