Hammerfestingen

Salgs- og kuttliste:

– Pris for Hammerfest Energi 10 mill.

Salg av Hammerfest Energi for ti millioner kroner er blant forslagene som skal bedre kommuneøkonomien. Foto: Skjermdump fra Hammerfest kommune

Kommunestyret har tirsdag hatt en lang debatt om forslagene som ligger for å bedre kommunens økonomi de neste årene. Forslag om å selge Hammerfest Energi ligger blant tiltakene.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2021 kl 15:21

Annonse
Annonse
Annonse

Rådmann Leif Vidar Olsen orienterte kommunestyret om hva salg av Hammerfest Energi for ti millioner kroner vil utgjøre i mindre låneutgifter de neste årene, mens representant Jan Tore Kvalnes påpekte at man samtidig også vil få mindre inntekter i form av utbytte de samme årene.

Fra Truls Olufsen-Mehus (KrF) har det blant annet blitt foreslått å gjennomføre politiske møter på kveldstid for å spare inn kommunens utgifter til tapt arbeidsfortjeneste, og man har diskutert reduksjon i antall politisk utvalg og antall politiske representanter.

SV har i samme debatt foreslått å innføre gratis SFO på distriktsskolene for å demme opp for fraflytting.

I lista over foreslåtte tiltak er det også foreslått å redusere et årsverk fra sentrale folkevalgte organer, og redusere satsene for møtegodtgjøring for de folkevalgte. Det er lagt inn kuttforslag på åtte årsverk i statsområde ass. rådmann, og forslag om å redusere forbruk og innkjøp av varer og tjenester.

Også salg av Finnmark Ressursselskap, og salg av festetomter ligger inne i forslagene som er listet opp.

Forslag.

Forslag.

Forslag.

Det legges blant annet opp til å gjennomføre en politisk workshop hvor de ulike forslagene vil bli diskutert og vurdert.