Priser gitt til Ann-Kristin Kvalsvik og Røde Kors

Prisene ble delt ut av KOU-leder Berit Hågensen (t.v.), og Ann-Kristin Kvalsvik (foran t.v.) mottok prisen på vegne av Akkar-Brygge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOU-leder Berit Hågensen delte i dag ut tilgjengelighetsprisen og ildsjelprisen til Akkar-Brygge og Hammerfest Røde Kors sin besøkstjeneste ved Kari Jæger.

 

Tilgjengelighetspris skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune. Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.

Begrunnelsen for prisen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne begrunner priser til Akkar-Brygge ved Ann-Kristin Kvalsvik slik:

 

«Akkar-Brygge er en kombinasjon av turistinformasjon, venterom, familiemuseum og kiosk i de gamle lokalene til landhandelen som Johan Kvalsvik etablerte rundt 1920. Lokalene er relativt nyoppusset, men mye av det gamle interiøret er bevart.

Videre trekkes det fram at eierne over tid har sett utfordringene i inngangspartiet med en nedslitt betongtrapp, der det siste trinnet var så høyt at selv funksjonsfriske personer kunne miste å snuble. Planene om å gjøre Akkar-Brygge mer tilgjengelig har ligget der, men det var etter Dronningbesøket i 2016 da de eldre i bygda ble invitert dit på kake og kaffe at man fikk erfart hvor utfordrende inngangspartiet kunne være.

Da betongtrappa i tillegg begynte å ramle i biter etter vinteren var det på høy tid å skifte ut trappa. Erfaringene med besøkende over tid sa sitt til at det da måtte bli en trapp med rampe.

Det er ikke bare funksjonsfriske som enkelt skal kunne komme seg inn i butikken, eller inn i varmen mens de venter på båten, også besøkende med barnevogner, rullestol, rullator og krykker kan nå, lett, komme seg inn på egen hånd.

Det Akkar-Brygge har gjort for å bedre tilgjengeligheten i 2017, er veldig bra, og et steg i riktig retning mot universell utforming.

I ei bygd med ca. 70 innbyggere, er kanskje det med universell utforming, ikke det som står øverst på prioriteringslisten, men Ann-Kristin Kvalsvik, eier av Akkar-Brygge, har gjort noe som betyr en forskjell for bedre tilgjengelighet.

I tillegg foregår mye av varehandelen i butikken, på gammelmåten, det vil si, man ekspederes over disk, og det betyr personlig service, noe som mennesker i rullestol eller med synsproblemer, ofte savner når de skal finne fram til varene.»

Ildsjelprisen til Røde Kors

Dette er en pris som skal tildeles av Hammerfest kommunt til den eller de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet.

Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger, og går til Røde Kors besøkstjeneste ved leder Kari Jæger.

Begrunnelsen fra styret for Kultur, omsorg og undervisning (KOU) er følgende:

«Røde Kors besøkstjeneste og pasientvenner er ett viktig bidrag til Hammerfest samfunnet.

Siden 1957 gitt av sin tid til andre som trenger det, hver uke på ulike steder i Hammerfest.

Men sin tralle med kioskvarer i gangene på helseinstitusjonene lyser de opp dagen til både beboere, pasienter og ansatte, ung og gammel. De velduftende vaflene og smilende fjesene er ett kjærkommet og verdifullt tilbud til mange mennesker. Tjenestene som ytes frivillig for våre innbyggere er varierte, enten det er på klubbhuset, på tur, i en av byens institusjoner, i private hjem, på barneavdelingen og med en besøkshund.

Besøkstjenesten betyr så mye for mange rundt på institusjoner de besøker, for enkeltmennesket eller i grupper i de aktiviteter de arrangerer i Hammerfestsamfunnet.

I 60 år har de virket for å gi andre mennesker i Hammerfest en bedre hverdag og bidratt til å forebygge ensomhet gjennom arrangementer, aktiviteter og besøk.

Når en for første gang skal utdele en ildsjel pris var det ett enstemmig KOU som gikk for ildsjelene i Besøkstjenesten til Røde Kors.

Del dette: