Program om nytt legestudie i Finnmark er klar for tysk TV

Leg­es­tu­den­tene Ingvild S. Elverud (t.v) og Marte Brat­te­bø blir her fil­met av det tyske TV-teamet etter en øvelse om bord på gam­le “Mårøy”. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Et TV-program om det nye legestudiet, som startet opp i Hammerfest i august, vises på tysk fjernsyn lørdag 20. januar.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

I omtal­en av pro­gram­met på nettsi­dene til den tyske TV-kanalen ZDF vis­es det både til leg­e­man­gel, og at leg­es­tudi­et i Ham­mer­fest og Finn­mark er en ide for å for­berede leg­es­tu­den­tene på “lands­bygdlivet”.

Leg­es­tudi­et ble ful­gt av det tyske TV-teamet i flere dager i august. Her om bord på “gam­le Mårøy”. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Her kan du se Hammerfestingens video med legestudentene: Akuttmedisin på timeplanen

 

– Ham­mer­fest og Finn­mark tilhør­er en tiltakssone. Hvis du fly­t­ter hit får du refun­dert en del av studielånet, du betaler min­dre skatt, får mer bar­netrygd, strøm er uten moms. Byen trenger hver innbyg­ger og de trenger leg­er, skriv­er TV-kanalen i omtal­en av pro­gram­met, og trekker fram Ingrid Petrikke Olsen fra Ham­mer­fest.

 

Omtal­en av pro­gram­met hos den tyske TV-kanalen finner du her: plan b: Lock­ruf aufs Land

Annonse:

Annonse:

Del dette: