Raymond ble gjenvalgt som styreleder i FeFo

Hammerfestingen Raymond Robertsen fortsetter som styreleder, og Bente Haug fra Alta ble gjenvalgt som nestleder i FeFo.

Robertsen og Haug har begge sittet i styret siden 2012, og var henholdsvis styreleder og nestleder også i 2015 og 2017. På dagens styremøte ble de to gjenvalgt i stillingene, opplyser Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

Styret i FeFo oppnevnes av Sametinget og Finnmark fylkesting, med tre medlemmer hver. Styret skal etter Finnmarksloven konstituere seg hvert år, og velger selv sin leder og nestleder. Dersom ikke styret kommer til enighet om valg av leder, vil saken i like årstall (herunder 2018) bli sendt til Sametinget for endelig avgjørelse, og i ulike årstall på tilsvarende vis bli sendt Finnmark fylkesting for endelig avgjørelse.

Øvrige styremedlemmer er Marit Kirsten Anti Gaup, Mathis Nilsen Eira, Máret Álehtta Guhttor, John Erik Pedersen og Erik Sundland (ansattes representant).

Annonse:

Annonser:

Del dette: