Raymond ble gjenvalgt som styreleder i FeFo

Hammerfestingen Raymond Robertsen fortsetter som styreleder, og Bente Haug fra Alta ble gjenvalgt som nestleder i FeFo.

Robert­sen og Haug har begge sit­tet i styret siden 2012, og var hen­holdsvis styreled­er og nes­tled­er også i 2015 og 2017. På dagens styremøte ble de to gjen­val­gt i still­in­gene, oppl­yser Finn­mark­seien­dom­men i en pressemeld­ing.

Styret i FeFo opp­nevnes av Sametinget og Finn­mark fylkest­ing, med tre medlem­mer hver. Styret skal etter Finn­mark­sloven kon­stituere seg hvert år, og vel­ger selv sin led­er og nes­tled­er. Der­som ikke styret kom­mer til enighet om valg av led­er, vil sak­en i like årstall (herun­der 2018) bli sendt til Sametinget for endelig avgjørelse, og i ulike årstall på tilsvarende vis bli sendt Finn­mark fylkest­ing for endelig avgjørelse.

Øvrige styremedlem­mer er Mar­it Kirsten Anti Gaup, Math­is Nilsen Eira, Máret Álehtta Guht­tor, John Erik Ped­er­sen og Erik Sund­land (ansattes rep­re­sen­tant).

Annonse:

Annonser:

Del dette: