Her renner det inn masse penger — og litt ut

Skjerm­bilde: Olje­fondet har net­topp passert 8.000 mil­liarder norske kro­ner.

Og det norske folk eier fondet!

Dette er spar­ing til frem­tidi­ge gen­erasjon­er. En dag vil oljen ta slutt, men avkast­nin­gen på Olje­fondet skal fort­sette å komme befolknin­gen til gode, er planene til den norske stat.

Fondet er investert i inter­nasjonale aksjer, rentepa­pir­er og eien­dom.

Her kan du se pen­gene renne inn og ut av statskas­sa: Klikk på link

 

Husk ukens avis:

Vår dig­i­tale ver­sjon (pdf) finner du her: Ham­mer­festin­gen 14. juni

Del dette: