Rigger opp til nok en festival i Hammerfest

Mens ung­doms­fes­ti­valen Som­mer­feber allerede er i full gang med forskjel­lige work­shop, utekon­sert­er og for­bere­delser til freda­gens fes­ti­val­forestill­ing på AKS, jobbes det på Strand­prom­e­naden med å sette opp fes­ti­val­telt til nok en fes­ti­val til hel­ga.

Daglig leder Lars Aude Arnesen og Kjell Andersen under rigging av festivalteltet. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Daglig led­er Lars Aude Arne­sen og Kjell Ander­sen under rig­ging av fes­ti­val­tel­tet. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Din-annonse-her

– I mot­set­ning til de fleste andre fes­ti­valer som arran­geres rundt omkring, så er ikke musikken i fokus hos oss, sier daglig led­er Lars Aude Arne­sen, selv om fes­ti­valen han er sjef for blir helt musikkfri.

 

olfestivalen-0241

 

 

I ukens avis kan du lese mer om både ung­doms­fes­ti­valen, og sette deg inn i hva som skal skje tors­dag, fredag og lørdag hos utest­edet Jern­tep­pet og i fes­ti­val­tel­tet uten­for. For da blir det nem­lig ølfes­ti­val med ca. 80 ulike ølsorter og god mat.

olfestivalen-0255

Del dette: