Røyken i kirka kom fra fyrkjele — ingen ble skadet

Røyken siv­er ut fra kir­ketår­net. Folk har stop­pet opp for å se hva som skjer. Klok­ka i tår­net vis­er 09.20. Et vitne forteller avisa Ham­mer­festin­gen at røykutviklin­gen kom­mer fra fyrk­je­len i den katolske kir­ka. Foto: Car­o­line Grein­er

Etter få min­ut­ter svinger brannbilen opp foran kir­ka i Ham­mer­fest sen­trum. Foto: Car­o­line Grein­er

– Vi avs­lut­ter på stedet. Brann har luftet ut røyken, som trolig kom fra fyrom­met. Ingen per­son­er har pustet inn røyk på stedet, twitr­er poli­ti­et en time etter Også ambu­lanse rykket ut.Foto: Jill Kristin Tingvold

Ikke glem å få med deg ukens avis. Her kan du lese om Sig­yn Sætereng (19) som er plukket ut til å være med i et treårig tal­ent­pro­gram for dansere, Sta­toils velferds­foren­ing som åpn­er opp paint­ball­trenin­gene for byens befolkn­ing, og hva Leke­plasskon­trollen gir av råd når det kom­mer til det pop­ulære lekeap­pa­ratet “feiende vippe­huske”. Vår avis kan du også lese dig­i­talt: Vår eav­is (pdf) finner du her

Del dette: