Satser sprekt på håndball igjen i Hammerfest

Sofie Thomassen og Stein hånd­ball flyr høyt om dagen. 17 spon­sor­er har sikret seg plass på de nye gule og røde drak­tene, og styret tar sik­te på at hand­ball på nytt skal bli folke­sporten her i byen. Foto: Mar­ius B. Staveli

Nye drak­ter, gam­le farg­er, nye spon­sor­er og store plan­er. Stein hånd­ball skal få hand­ball til å bli folke­sport i Ham­mer­fest igjen. Jobben starter med de yng­ste.

Av MARIUS B. STAVELI
mbs@hammerfestingen.no
Jobben startet vel strengt tatt ikke med bar­na, men med et vold­somt spon­so­rar­beid som ble startet opp i jan­u­ar. Arbei­det har på kort tid gitt gode resul­tater, og hele 17 lokale spon­sor­er har fått plass på de nye drak­tene.
   De nye drak­tene er og sydd i klubbens tradis­jonelle farg­er (rødt og gult) heller enn dagens rødt og hvitt. Den 3.juni skal klubben arran­gere hånd­ball­skole i fler­bruk­shallen. Styret har rett og slett fått fart på ballen, og de har  plan­er om å holde tem­po­et oppe.
   – Vi i styret, og våre trenere ønsker at hånd­ball nok en gang skal bli stort i byen — slik det var på 70 — og 80-tal­let. Vårt frem­støt mot byens næringsliv har blitt godt tatt
imot, sier Bjarne Hansen, som på veg­ne av styret kan være stolt av at 17 bedrifter har inngått langsik­tige avtaler med klubben.

Fak­sim­i­le: Ham­mer­festin­gen

Les hele sak­en i vår papir- eller e-avis (pdf) num­mer 20
Del dette: