Se hvem avisa Hammerfestingen har fått som nye eiere

Ansat­te i avisa Ham­mer­festin­gen har hatt noen hek­tiske dager, og enda gjen­står det noe arbeid før ny organ­is­er­ing av avisa er satt. Fra ven­stre: fotograf/grafiker Ken­neth Olaussen, jour­nal­ist Kim Stian Strømme, markedss­jef Jill Tingvold, redak­sjon­ss­jef Mar­ius B. Staveli, daglig led­er Håkon Berntsen, IT-kon­sulent Radovan Mitro­vic og redak­tør Bjørn Egil Jakob­sen. Foto: Morten Johansen

 

På kort tid er mye gjort. I forrige uke tok ansatte over bedriften, og holder nå på å invitere flere fra næringslivet med på laget som skal drive lokalavisa til Hammerfest videre.

Pros­essen ledes av daglig led­er Håkon Berntsen og redak­tør Bjørn Egil Jakob­sen, og i for­rige uke inviterte vi flere fra byens næringsliv til infor­masjon­s­møte for å fortelle om det som foregår.
– Det vis­er seg å være stor inter­esse for å bidra til å sikre at byen skal ha lokalavis. Det er vi ansat­te veldig glade for, og helt sikkert også mange av våre faste lesere, sier daglig led­er Håkon Berntsen.

Hektiske dager
– Det er under to uker siden ansatte fikk tilbud om å kjøpe avisa Hammerfestingen. Det har gitt oss mange hektiske dager ved siden av avisproduksjon, innrømmer Berntsen, som har stor tro på at avisa med relativt få og enkle grep har sterkt potensiale for lønnsom drift.
– Det at flere aktører i næringslivet vil ta del i eierskapet til avisen er en god løsning for dette tilbudet i byen, sier han.
Har fått viktig hjelp
En av de som aktivt har hjulpet oss i denne prosessen de siste dagene er blant annet Toto Hagen, som eier G. Hagen AS.
– Han har, i likhet med flere andre fra byens næringsliv, allerede varslet at de blir med oss på eiersiden, røper Berntsen.
Avisa Hammerfest vil fortsette å komme ut en gang i uka som papiravis og som digital utgivelse på buyandread, men Berntsen kan forsiktig røpe at ansatte og avisens ledelse allerede tenker å få på plass nye løsninger utover vinteren.

Du kan også lese vår avis digitalt (klikk her)

– Tegn abonnement
– Her har vi mange muligheter, men av konkurransehensyn vil vi ikke si så mye konkret om hvilke tanker vi har, blunker Berntsen, men ønsker å takke byens næringsliv som de siste dagene har vist at de har tro på oss og varslet at de er med for å sikre avisa.
– Nå håper vi at enda flere av byens innbyggere tegner abonnement hos oss på avisa. Det vil være et veldig viktig bidrag i prosessen vi er inne i, og selvsagt til god hjelp når vi nå skal gå igang med å utvikle lokalavisa til å bli enda bedre for byen, oppfordrer avisas ferske daglige leder.
– Stor stå på vilje
– Det er stor stå på vilje blant alle ansatte. Så dette har vi veldig stor tro på, slår han fast.

Avisas tidligere eiere, Car­o­line Grein­er Hauke­land og Edel Maria Bryn­julf­sen er glad for at ansat­te før­er avisa videre.

– Stolt og imponert

– Jeg er så stolt og impon­ert over det som nå skjer. At Håkon og Bjørn Egil videre­før­er den insti­tusjo­nen Ham­mer­festin­gen er blitt i byen gjør meg veldig glad. Det gjør at alle søvn­løse net­ter, all angst og hard uløn­na job­bing har vært verdt det!, sier tidligere eier Car­o­line Grein­er Hauke­land.
Hun men­er avisa har et godt team, som hun som tidligere sjef har stor tro på skal få dette til.

Car­o­line Grein­er Hauke­land (t.v.) og Edel Maria Bryn­julf­sen har over­lev­ert et pro­dukt de har all grunn til å være stolte av å ha skapt.

All grunn til å være stolte
– Det er en gjeng dyktige, kompetente, gjennomførende stayere med akkurat en passe dose galskap innabords, skriver hun i en uttalelse til avisa.
Samtidig har hun og Edel Maria overlevert et produkt de har all grunn til å være stolte av å ha skapt, sammen med mange flotte mennesker gjennom årene.
– Jeg har alltid ment at Hammerfest er en by som fortjener sin egen lokalavis. Nå går avisa inn i en ny tid, og som det blir veldig spennende å følge med på, sier hun.

Gir stafettpin­nen videre
– Jeg er glad for å kunne gi stafettpin­nen videre. Jeg har stor tro på at de vil klare å utvikle og styrke Ham­mer­festin­gen for fremti­den, sier også tidligere eier Edel Maria Bryn­julf­sen.

Del dette: