Se våre bilder fra biljakten, som endte rett før Skaidi i kveld

Her passer­er røm­lin­gen Ham­mer­festin­gens fotograf like etter Stal­log­a­r­go­tun­ne­len. Bak ser vi lysene til en siv­il politibil. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Biljakten startet på Fuglenes i Hammerfest, og endte rett før klokken 20.30 — ca. halvannen kilometer før Skaidi.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

I følge vit­ner skal bil­før­eren ha kjørt gjen­nom Ham­mer­fest sen­trum med poli­ti­et hakk i hæl to ganger, før fer­den gikk innover øya og gjen­nom Kval­sund.

– Bilis­ten kom fra Fuglenes, men snud­de med poli­ti­et etter første gang på Storsvin­gen og kjørte tilbake til Fuglenes. På Fuglenes snud­de før­eren og kjørte tilbake til sen­trum og deretter ut av byen og innover øya, forteller et vitne.

Bak poli­ti­ets sivile bil kom­mer en uni­formert politibil. Stal­log­a­r­go­tun­ne­len ble stengt en stund før jak­ten gikk gjen­nom den. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Etter seg hadde han to politibil­er, en siv­il og en uni­formert politibil. Ifølge et vitne ble man­nen stanset rett før Skai­di. Da hadde poli­ti­et fått ut en bergn­ings­bil som ble stilt opp og sper­ret veien.

Da føl­get passerte Ham­mer­festin­gens reporter like etter Stal­log­a­r­go­tun­ne­len var ikke hastigheten så veldig stor på noen av de tre kjøretøyene, og et vitne forteller at fer­den også gikk rolig for seg gjen­nom Kval­sund.

Poli­ti­et varsler på Twit­ter at de forsøk­te å stanse bilis­ten på grunn av mis­tanke om rus­påvir­ket kjøring.

– Mis­tenk­te nek­tet å stoppe. For­føl­gelse av kjøretøy. Mis­tenk­te stop­pet ved hjelp av tyn­gere kjøretøy på Skai­di. Mann i 20 årene pågrepet, skriv­er poli­ti­et i sin Twit­ter-logg.

Annonse:

Annonse:

 

 

Her går fer­den over Kval­sund­brua. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

 

Annonse

Del dette: