Se video: Travel dag i nord for olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

Olje- og energi­min­is­ter Ter­je Søvik­nes (Frp) er i Ham­mer­fest for å åpne stu­den­tkon­fer­anse, Bar­entshavkon­fer­ansen og nytt bunkringsan­legg for fly­tende natur­gass på Polar­base. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Det er tid for den årlige Bar­entshavkon­fer­ansen, og olje- og energi­min­is­ter Ter­je Søvik­nes (Frp) er på plass i olje- og gass­byen for å markere åpnin­gen i kveld. Men allerede har han i dag rukket å åpne stu­den­tkon­fer­ansen, og det nye bunkringsan­legget for fly­tende natur­gass på Polar­basen.

Først hadde han med seg tre bud­skap til stu­den­tene som deltar på stu­den­tkon­fer­ansen, som pågår sam­men med Bar­entshavkon­fer­ansen. Her skrøt han blant annet av Sta­toils anlegg på Melkøya, som har ti års jubileum i år, og som hit­til har lev­ert 100 mil­liarder kro­ner.

– Jeg fikk besøkt anlegget søndag, for­t­alte min­is­teren, som også snakket om hva olje og gass har bety­dd for lan­det Norge sam­tidig som han trakk fram utviklin­gen i Ham­mer­fest.

Han snakket også til ung­dommene om nye plat­tformer å kom­mu­nis­ere på, og stilte spørsmål om det er noen av de som har kjøpt VG eller Dag­bladet den siste måne­den. Og ba de rekke opp hån­den.

– Noen kjøpt ei avis etter nyt­tår? Hvor mange ser Dagsrevyen eller TV 2 nyhetene rel­a­tivt fast?

Del­er av inn­legget til olje- og energi­min­is­ter Ter­je Søvik­nes (Frp) under åpnin­gen av stu­den­tkon­fer­ansen på AKS i Ham­mer­fest kan du høre her:

 

Annonser:

Del dette: