Publisert: onsdag 27. november 2019 Klokken: 10:59

Debatt: Sentralisering av skatteoppkrevingen

Dagens regjering foreslår i sitt budsjett for 2020 å legge ned alle dagens eksiterende kommunale skatteoppkreverkontor, og sentralisere disse til Skatteetaten.
Dette er dårlig nytt for Hammerfest kommune, og alle andre kommuner i Norge. Viktig lokalkunnskap og nærhet til bedriftene som skatteoppkreverne har i dag blir borte. Dagens innkreving sikrer tett kommunikasjon og nærhet mellom skatteyter og skatteoppkrever. De kommunalt ansatte som jobber med skatteoppkreving sitter på verdifull økonomikunnskap som kommunene har kunnet benytte seg av. Dette faglige felleskapet som har vært en styrke og trygghet for kommunen forsvinner. Med regjeringens forslag vil kommunene miste viktig kontaktpunkt til innbyggerne og det lokale næringsliv.

Fagforbundet Hammerfest er helt uenig i at en sentralisering av dagens skattekontor vil være en styrkning av skatteinnkrevingen i Norge. Vi skal ikke lengere enn til Danmark som sentraliserte skatteinnkrevingen i 2005. Da var utestående skatt på 50.1 milliarder. Dette er et høyt tall, men det hadde vært jevnt over flere år. Etter at skatteinnkrevingen ble gjort statlig har utestående milliarder eskalert, og i 2017 var tallet over fordoblet til 108,6 milliarder. Den danske riksrevisjonen publiserte i 2017 rapporten: «Rigsrevisjonens beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017». Der var kritikken av statliggjøringen av skatteoppkrevingen knusende.

Tall fra Oslo kemnerkontor viser at hver kontrollør i snitt avdekket 6,5 millioner kroner i manglende innrapportert lønnsinntekt i 2017. Økte skatteinntekter per kontrollør i Oslo kommune i 2017 var derfor 2,9 millioner kroner. De kommunale kontrollørene har en innkrevingsprosent på 99,7% av utestående skatteinntekter. Det er med andre ord ikke det store forbedringspotensial. Men en liten nedgang i innkrevingsprosenten vil gi milliarder i tapt skatteinngang, likt det vi har sett i Danmark. Har vi virkelig råd til å risikere det?

Fagforbundet Hammerfest mener at det er stor risiko for økt utestående skatt hvis vi sentraliserer skatteoppkrevingen, slik vi har sett i Danmark. Får regjeringen gjennomslag for nedleggelsen av alle kommunale skatteoppkreverkontor frykter vi at samfunnet vil gå glipp av milliarder som kunne gått tilbake til innbyggerne i Norge. Fagforbundet er ikke villig til å være med på å utsette felleskapet for en slik risiko, men det er ut som regjeringen er villig til å risikere disse inntektene i sin iver etter å sentralisere.

Christian Bergeton Klaussen
Leder
Fagforbundet avd. 115 Hammerfest

Del dette: