– Sentrumsnær akkurat slik som bobilfolket ønsker

Med kveldsso­la i bak­grun­nen over Melkøya kan gjestene på bobil­park­er­ingsplassen i Ham­mer­fest virke­lig nyte kveld­stimene. – Her er det virke­lig flott. Ham­mer­fest er
en kom­mune som virke­lig har skjønt hva bobil­folket ønsker, fast­slår Hans Johansen (f.v.), Bente Dyp­dal Johansen, Kurt Johansen, Janne Kareen Granbakk Johansen og Stef­fen Johansen. Foran
hun­dene “Dina” og “Rosie”. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Du får flott utsikt til byen og innseilingen til byen fra Hammerfests bobilparkering, som ligger midt i sentrum. Fra sine campingstoler nøt denne gjengen i forrige uke kveldssola, som skaper magisk stemning.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Her var det veldig fint. Det er sånt vi bobil­folket vil ha det. Sen­trum­snære bobilplass­er med flott utsikt, fast­slår Kurt Johansen, og resten av gjen­gen fra Kvæfjord i Troms er enig. Det eneste de savn­er i Ham­mer­fest er et lite ser­vice­hus med toalett og dusj.

Det eneste bobil­gjen­gen fra Sør-Troms sat­te fin­geren på er at det man­gler et lite ser­vice­hus på plassen, men Ham­mer­fest park­er­ing oppl­yser på sine nettsider at de har lagt opp til at gjestene kan bruke dusj og toalet­ter i loka­lene til Ham­mer­fest havn som lig­ger litt borten­for på hur­tigruteka­ia. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Om så bare et lite ser­vice­hus på hjul og med kode som man får når man betaler bil­let­ten. Det har de flere sted­er, sier kam­er­at­en og bror Hans. Men bobil­gjen­gen for­sikr­er at de klar­er seg i Ham­mer­fest i noen dager  siden det er lagt opp stasjon for tøm­ming av både toalet­tet og spill­vannstanken til bobi­lene.

Ham­mer­fest tilbyr dusj og toalet­ter for de som ønsker det.På sine nettsider hen­vis­er Ham­mer­fest park­er­ing til at dusj og toalet­ter finnes i loka­lene til Ham­mer­fest havn KF. Det vil si nede på hur­tigruteka­ia, et lite stykke unna bobil­park­er­ingsplassen.

Det var en som tipset bobil­gjen­gen fra Kvæfjord om at Ham­mer­fest har fått en flott bobil­park­er­ingsplass midt i sen­trum, fork­lar­er Kurt Johansen, og sier at også de kom­mer til å skryte av plassen til andre bobil­farere de tre­f­fer på veien.

I til­legg til den flotte utsik­ten, og at bobilplassen lig­ger nær sen­trum — kan sola nytes til sene kveld­stimer når været er bra. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Finn­mark har også fått kjem­pe­fine veier å kjøre på. Fra før man kom­mer til Alta og til Ham­mer­fest er det flott å kjøre bobil, fast­slår pen­sjon­is­tene fra Sør-Troms.

Han håper og tror at flere kom­muner kom­mer etter og vil forstå poten­sialet som lig­ger i å legge tilrette for bobil­park­er­ing, og vis­er til at det er enormt med bobil­er etter veiene. Og at sen­trum­snære plass­er trekker bobil­folket til norske byer.

– Akku­rat slik som Ham­mer­fest nå gjør, ros­er bobil­gjen­gen.

– Siden bobil­park­erin­gen ble åpnet i mai har det vært mer eller min­dre fullt hele tiden. Det ser ut til at det har vært et etter­lengtet tilbud og tren­den ser ut til å fort­sette, skriv­er park­er­ings­sel­skapet som drifter plassen på sine nettsider.

Del dette: