Nordting sikter seg inn på tinget med sang og musikk mot de som utbytter naturressursene her oppe i nord

Nordt­ing frem­før­er sine bud­skap med humor og sang. – De som kom hit nord for første gang for ti tusen år siden kom ikke på grunn av nordl­y­set eller god barne­hagedekn­ing. Folk kom på grunn av havet, sa Amund Sjølie Sveen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Teater­man­nen Amund Sjølie Sveen og hans ven­ner har tidligere fornærmet top­per fra oljein­dus­trien. Nå fort­set­ter de på turné med sin poli­tiske retorikk som innehold­er musikk, dans og humor ret­tet mot de som forsyn­er seg av natur­res­sursene i Nord-Norge, og som før­er rik­dommene ut av lands­de­len. Tors­dag var de i Ham­mer­fest.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

Nordt­ing er et teater i regi av Hålo­ga­land Teater, men er også aktuell poli­tisk, og forestill­in­gene har så langt ført til at Amund Sjølie Sveen og står selv som 1. kan­di­dat til årets stort­ingsvalg. For Nordt­ing er nå også reg­istr­ert som et poli­tisk par­ti i Troms.

Tors­dag hadde teateret forestill­ing i Ham­mer­fest. Neste stopp er Alta på veien mot Stortinget.

Fra Nordt­ings val­gbrosjyre: – Støtt Nordt­ing på veien mot Stort­ing, opp­for­dres det.

– Før Røkke kom og tok alt sam­men
– De som kom hit nord for første gang for ti tusen år siden kom ikke på grunn av nordl­y­set eller god barne­hagedekn­ing. Folk kom på grunn av havet, sa Sveen, og pek­te på at havet var rikt og folk trengte mat.

– Det her var før kong Røkke tok alt sam­men. Hel­leris­tene i Alta forteller oss at når folk ikke fisket så danset dem, slo på trom­mer, eller prøvde å etablere myten om den vir­ile nordlendin­gen, startet Amund Sjølie Sveen, mens hans viste bilder på kinol­er­retet på Ark­tisk kul­tursen­ter.

Nordt­ing skyter nem­lig rett fra hof­ta når det settes søkelys på ressursene i nord og på de som høster, og på mil­lionene og mil­liar­dene som ruller sørover til pri­vate lom­mer og bankkon­to­er.

Video: Se klipp fra Nordt­ing i Ham­mer­fest

«Æ e nordlend­ing æ»
– Men kjære folk. Drøm­men om et annet liv der det ikke er noen forskjell på fat­tige og rike tok slutt. I stedet kom det svarte gul­let, Kjell Inge Røkke og Jonas Gahr Støre…

I Ham­mer­fest fikk vi også høre en fan­tastisk ver­sjon av Unit Fives klas­sik­er «Æ e nordlend­ing æ» frem­ført av Anton­i­na Panchenko Hansen og Ele­na Fredrik­sen.  Mens Linar Yacoub og Per Chris­t­ian Lorentsen frem­førte san­gen «Goli­at» fra Sven­sk-iranske Laleh Pourkarim.

– San­gen han­dler ikke om vår «Goli­at», men pass­er bra her, sa Amund Sjølie Sveen.

Nordt­ings egen ver­sjon av «Kor e ham­maren, Edvard» tre­f­fer også. I alle fall oss med slanke lom­me­bøk­er, og som ikke eier svære fisketrålere.

– Selv rikin­gene i nord er «fat­tigst» desto lenger nord vi går, slo Sjølie Sveen fast.

Etter forestill­in­gen ble det servert tør­rfisk og gratis vod­ka, som også er Nordt­ings vare­merke.

Les mer om forestill­in­gen i vår avis i neste uke.

Annonse:

https://www.facebook.com/havorna/?fref=ts

 

Del dette: