Hammerfestingen

Kommunaleid selskap:

Skifter navn til Lucerna

Selskapet og driftssjef Øyvind Hansen skriver at tidene forandrer seg, og i 2021 kom det et offentlig krav om at nettselskapet, som har monopol – og en forpliktelse til å levere strøm fram til husveggene i Hammerfest og Hasvik, ikke lenger skal kunne forbindes med de andre selskapene i konsernet Hammerfest Energi. Foto: Privat

Det kommunaleide nettselskapet, som eies av kommunene Hammerfest (majoritetseier) og Hasvik, har bygget ut og driftet strømnettet i årevis. Nå har det fått nytt navn.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Selskapet er en del av det som opprinnelig het Hammerfest Elektrisitetsverk, og ble etablert så tidlig som i 1891. I de senere år har navnet vært Hammerfest Energi, og Hammerfest Energi Nett er selskapet som har levert strøm, og som nå skifter navn til Lucerna.

I tillegg har Hammerfest Energi bredbåndselskapet, som leverer interntett og TV, og selskapet har fjernvarmeselskapet som leverer varme til både bygg og fortau i byen. Fram til nå under samme navn: Hammerfest Energi.

Må skille lag

– Vi er alle stolte av navnet Hammerfest Energi og kollegene våre, som allerede for 130 år siden sørget for at Hammerfest var Europas første by med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk» sier Øyvind Hansen, driftssjef i nettselskapet i en pressemelding.

Selskapet skriver videre at tidene forandrer seg, og i 2021 kom det et offentlig krav om at nettselskapet, som har monopol – og en forpliktelse til å levere strøm fram til husveggene i Hammerfest og Hasvik, ikke lenger skal kunne forbindes med de andre selskapene i konsernet Hammerfest Energi.

– Som en konsekvens av kravet må nettselskapet Hammerfest Energi Nett blant annet bytte navn, forklares det.

Betyr lys eller lykt

Årsaken er at søsterselskapene har ikke monopol, og skal ikke kunne dra markedsmessig nytte av å ha samme navn som nettselskapet.

– I tillegg er det et tydelig nøytralitetskrav som sier at nettselskapet ikke skal forskjellsbehandle selskap i eget konsern med andre i tilsvarende bransjer, forklares det.

Hammerfest Energi Nett skifter derfor navn og logo fra i dag 9. desember 2021. De andre selskapene i Hammerfest Energi-konsernet beholder sine velkjente navn.

– Etter en lang prosess med over 30 ulike forslag fra ansatte og andre, har valget landet på navnet Lucerna. Lucerna stammer fra latin og betyr lys eller lykt, noe som passer godt med selskapets aktivitet og historie.

Montørene Susanne Hansen i Breivikbotn og Børge Danielsen i Hammerfest jobber nå i selskapet som har fått nytt navn. Foto: Privat

– Et vemodig slipp

– Det er vemodig å gi slipp på et navn med en sånn flott, stolt historie, men vi liker også betydningen av det nye navnet; lys og lykt. Det passer veldig godt for det vi holder på med, samtidig som det gir en positiv følelse, sier energimontørene Susanne Hansen i Breivikbotn og Børge Danielsen Hammerfest.

I forbindelse med at nettselskapet får nytt navn, får Lucerna også ny nettside. Her er det lagt vekt på at sidene skal være enkle og oversiktlige, samtidig som de skal gi nyttig og viktig informasjon om strømnettet.

For eksempel skal det være enkelt å finne informasjon om det er strømstans noe sted, hvordan man går fram for å få byggestrøm, elsikkerhet, nettleie, strømmarkedet og min side.