Småforskere på sommerskole

Bar­na på Forsker­fab­rikkens som­mer­skole men­er de lærte mange mor­somme ting da de fikk eksper­i­mentere.

I ukens avis kan du lese hva Marte, Elisabeth og Martine gjorde på Forskerfabrikkens sommerskole. Foto: Linn Husby

I ukens avis kan du lese hva Marte, Elis­a­beth og Mar­tine gjorde på Forsker­fab­rikkens som­mer­skole. Foto: Linn Hus­by

Bar­na fikk gule t-skjorter hvor det står “ferieforsker” på ryggen, og fikk til å lage kjem­pesåpe­boble, og ganske mye annet.

Det er fjerde året for Forsker­fab­rikkens som­mer­skole, og de fleste gir selvsagt uttrykk for at dette er veldig spen­nende.

 

Del dette: