Sminkeworkshopen er så populær at det allerede i juni var venteliste

I til­legg til pop­ulære work­shop­er kan ung­dommene oppleve Jes­per Jenset, Sløt­face, I see rivers og Jack of hearts når ung­doms­fes­ti­valen Som­mer­feber starter i august, lokker Malene Nico­lay­sen og Lars Reit­en på Boot­leg. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Rett før skolene starter etter ferien er det klart for den årlige ungdomsfestivalen Sommerfeber, men har du sjekket om det er plass på akkurat den workshopen du har lyst til å delta på?

BJØRN EGIL JAKOBSEN /bej@hammerfestingen.no

– Vi har mange spen­nende og pop­ulære work­shop­er, sa pro­dusen­tene Malene Nico­lay­sen og Lars Reit­en på Boot­leg til avisa Ham­mer­festin­gen nylig.

Når Som­mer­feber starter i august er mange av de kjente work­shopene som å spille i band, låt­skriv­ing, dans, teater og Dis­sim­ilis med i år også. To work­shop er nytt av året, og et er så pop­ulært at det var fullt allerede i juni.

Parkour-workshop

Et er Park­our-work­shop, som er en sport som går ut på å være i beveg­else med de omgivelsene man har rundt seg. Det være seg veg­ger, trap­per, gjerder eller andre hin­dringer. Kort og godt en beveg­elsesidrett hvor man skal komme seg fra A til B på mest effek­tive måte.

En utøver av park­our som møter på et gjerde, skal ikke lete etter porten, men den mest effek­tive måten å komme seg over.

– Polske Dominik Cieszyn­s­ki er instruk­tør på denne work­shopen, og de som deltar i grup­pen hans får også lære seg ulike fall­teknikker, forteller Malene Nico­lay­sen.

Fulltegnet worskshop

Work­shopen som allerede er full­teg­net og som har lang ven­teliste, har skjønnhets­blog­geren Rita Syn­nøve Shar­ma som instruk­tør. Hun er en kjent blog­ger, og fra Insta­gram og You Tube.

Se bloggen hennes her: http://ritaermin.blogg.no/1462546096_om_meg.html

Som­mer­feber er en årlig fes­ti­val i Ham­mer­fest for ung­dom fra 13 til 22 år, og er åpen for ung­dom fra hele fylket. I til­legg er det gratis å delta. I til­legg til work­shop på dagtid blir det utekon­sert­er uten­for ung­domshuset på kveldene.

– Vi dekker også over­nat­tig og bil­lig­ste reiseal­ter­na­tiv for ung­dom som kom­mer fra for eksem­pel Alta, Havøy­sund eller andre sted­er i fylket. De som kom­mer tilreisende bør melde seg på i forkant. Vi har boplass­er, men får ikke inn 50 stykker der, påpeker hun.

Annonse:

Annonse: Kjøp bil­let­ter på https://3bfestivaldrift.ticketco.no/

Del dette: