Snorklipp for turløype mellom Hasvik og Hammerfest kommune

Vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss og ord­før­er Eva D. Hus­by i Hasvik klip­per sno­ra for turstien. Foto: Eirik Palm / FeFo

Merkingen av den ca. hundre kilometer lange turstien fra Fuglen i Hasvik kommune til Tarhalsen i Hammerfest kommune på Sørøya har startet. Tirsdag ble dette markert med snorklipping.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Det møtte opp mange da ord­før­er Eva D. Husvik fra Hasvik og vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss fra Ham­mer­fest inviterte til snork­lip­ping og grillfest i Sørvær. Stu­den­tene som har fått opp­draget med å merke turstien fikk også en opp­merk­somhet.

I til­legg til å merke turstiene på Sørøya skal kom­munene også satse på å bygge hytte og gapahuk, og i kom­bi­nasjon med egne telt, sa miljøvern­råd­giv­er Tom Eirik Ness til Ham­mer­festin­gen i okto­ber i fjor at han tror flere kom­mer til å bruke turstien.

– Havtå­ka kan komme plut­selig, og det er mye vær der ute. Der­for vil det bli mye tryg­gere å bruke turstien når vi får opp hytte og gapahuk, sa miljøvern­råd­giv­eren før vin­teren startet.

Fak­sim­i­le: Ham­mer­festin­gen 5. okto­ber 2016

Til mark­eringa av turstien møtte det tirs­dag opp mange fra begge kom­munene, og Finn­mark­seien­dom­men var rep­re­sen­tert med blant annet led­er for kom­mu­nikasjon og sam­funnskon­takt Eirik Palm, som tok bilder av begiven­heten.

Annonse:

Annonse: Kjøp bil­let­ter på https://3bfestivaldrift.ticketco.no/

Del dette: