Vil søke om å få omgjøre sammenslåing av Troms og Finnmark

Torsdag vedtok Fylkestinget å søke om å få omgjøre vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark.

Dersom det blir sammenslåing må navnet være Finnmark, og hovedsetet ligge i Vadsø, vedtok fylkestinget da Stortingets vedtak om sammenslåing fra 1. januar 2020 ble behandlet torsdag.

Faksimile: Ukens avis.

«Ved et regjeringsskifte etter stortingsvalget 11.september 2017, fremmes det sak til Regjeringen/Stortinget om omgjøring av vedtaket som er gjort om å slå sammen Finnmark og Troms. Dette punktet ble vedtatt mot ti stemmer.

Det andre punktet handler om en videreføring av sammenslåingsprosessen. Fylkestinget har her fem krav:

  • Finnmark er regionens nye navn
  • Det avholdes felles fylkesting i Kirkenes etter oktober 2017
  • Det velges like mange medlemmer fra Finnmark og Troms i fellesnemd
  • Hovedsetet/administrasjonen må legges til Vadsø
  • Formannskapsmodellen må være regionenes politiske styringsmodell

Dette punktet ble vedtatt mot ni stemmer.

Annonse:

Del dette: