Statoil overleverer i dag plan for utbygging og drift av Johan Castberg

Områdedirektør Siri Espedal Kindem hos Statoil overleverer i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet til olje- og energiminister Terje Søviknes. Dette skjer på Melkøya klokken 12.00. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

 

– Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Tirsdag mottar han plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Overrekkelsen finner sted hos Statoil i Hammerfest med de to partnerne i feltet til stede, varsler Olje- og energidepartementet i en pressemelding. Dette betyr  innsending og myndighetsbehandling av Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Pressen er invitert til å overvære overleveringen av dokumentet – PUD Johan Castberg til olje og energiministeren, som er i Hammerfest i dag. Dette skjer klokken 12  administrasjonsbygget på Melkøya. PUD-en blir levert av Statoil-direktørene Torger Rød og Siri Espedal Kindem.

Tredje feltutbyggingen

Statsråden sier i pressemeldingen at dette er den tredje feltutbyggingen i Barentshavet, og sentral for utviklingen av petroleumsnæringen i nord.

– Johan Castberg er et stort felt. Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 

Inntektene fra Johan Castberg er anslått til 188 milliarder kroner, og rundt 138 milliarder tilfaller staten i skatter. Sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk.

– 1800 årsverk i Nord-norge

– I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge. Årlig sysselsetting i driftsfasen er beregnet til om lag 1700 årsverk, av disse rundt 500 i Nord-Norge, skriver departementet i pressemeldingen.

Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2018.

 

Fakta om Castberg-feltet:

–       Oljefeltet Johan Castberg ligger i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

–       Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet (FPSO) tilknyttet et havbunnsanlegg.

–       Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.

–       Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.

–       Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Castberg-feltet ligger i utvinningstillatelse 532. Rettighetshaverne er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 %), Eni Norge AS (30 %), Petoro AS (20 %).

Del dette: